Przejdź do treści

SENAT PJATK kadencji
2023–2027

Dr hab. Lech Banachowski, prof. ucz.
Dr hab. Marek A. Bednarczyk, prof. ucz.
Dr Małgorzata Cieciora, prof. ucz.
Dr Aldona Drabik, prof. ucz.
Mgr Hanna Frąckiewicz
Mgr inż. Piotr Gago
Dr hab. Piotr Habela, prof. ucz.
Dr hab. Andrzej Kalina, prof. ucz.
Dr Wiesław Kopeć, prof. ucz.
Dr hab. Romuald Kotowski, prof. ucz.
Dr hab. Adam Kuzdraliński, prof. ucz.
Dr inż. Paweł Lenkiewicz
Prof. dr hab. Jan Madey
Mgr inż. Rafał Masłyk
Mgr inż. Elżbieta Mrówka-Matejewska
Mgr inż. Rafał Muniak
Dr hab. Jerzy Paweł Nowacki, prof. ucz.
Prof. dr hab. Paweł Nowak
Dr Piotr Nowiński
Prof. dr hab. Maria Elżbieta Orłowska
Prof. dr hab. Zbigniew Raś

Mgr Maciej Rembarz
Dr Małgorzata Rzeźnik-Knotek
Dr hab. Ewa Satalecka, prof. ucz.
Mgr Piotr Sieciński
Prof. dr hab. Marcin Sikorski
Dr Mariusz Sładczyk
Prof. dr hab. Piotr Smolnicki
Prof. dr hab. Kazimierz Subieta
Dr hab. Marcin Sydow, prof. ucz.
Dr hab. inż. Krzysztof Szklanny, prof. ucz.
Mgr Anna Szwejkowska
Prof. Mitsuhiko Toho
Dr inż. Michał Tomaszewski, prof. ucz.
Dr hab. Ewa Turska, prof. ucz.
Prof. dr hab. Jerzy S. Wasilewski
Dr hab. Alicja Wieczorkowska, prof. ucz.
Prof. dr hab. Adam Wierzbicki
Prof. dr hab. Konrad Wojciechowski
Dr hab. Grzegorz Wójcik, prof. ucz.
Prof. dr hab. Jan Zabrodzki
Dr Joanna Zakrzewska


Przedstawiciele studentów w roku akademickim 2023/2024:

Łukasz Browarski
Łukasz Gęborys
Filip Jagodziński
Weronika Krysik
Lena Marusik
Klaudia Michalska
Rafał Opiłowski
Michał Orzyłowski
Maciej Pastor
Mikołaj Piołun-Noyszewski


Przedstawiciel doktorantów w roku akademickim 2023/2024:

Mgr Arkadiusz Modzelewski