Przejdź do treści

SENAT PJATK kadencji
2018–2023

Dr hab. Lech Banachowski, profesor PJATK
Dr hab. Marek A. Bednarczyk, profesor PJATK
Dr Małgorzata Cieciora, profesor PJATK
Dr Aldona Drabik, profesor PJATK
Mgr Hanna Frąckiewicz
Dr hab. Piotr Habela, profesor PJATK
Mgr inż. Jan Jedliński
Dr hab. Andrzej Kalina, profesor PJATK
Prof. dr hab. Janusz Knorowski
Dr inż. Wiesław Kopeć, profesor PJATK
Dr hab. Romuald Kotowski, profesor PJATK
Dr hab. Bogdan Księżopolski, profesor PJATK
Dr inż. Paweł Lenkiewicz
Prof. dr hab. Jan Madey
Mgr inż. Elżbieta Mrówka – Matejewska
Dr hab. Jerzy Paweł Nowacki, profesor PJATK
Prof. dr hab. Paweł Nowak
Prof. dr hab. Maria Elżbieta Orłowska

Mgr Maciej Rembarz
Dr Małgorzata Rzeźnik-Knotek
Dr hab. Ewa Satalecka, profesor PJATK
Mgr Piotr Sieciński
Prof. dr hab. Marcin Sikorski
Dr Mariusz Sładczyk
Prof. dr hab. Kazimierz Subieta
Dr hab. Marcin Sydow, profesor PJATK
Dr hab. Krzysztof Szklanny, profesor PJATK
Mgr Anna Szwejkowska
Mitsuhiko Toho, profesor PJATK
Dr inż. Michał Tomaszewski, profesor PJATK
Dr hab. Ewa Turska, profesor PJATK
Prof. dr hab. Jerzy S. Wasilewski
Dr hab. Alicja Wieczorkowska, profesor PJATK
Prof. dr hab. Adam Wierzbicki
Prof. dr hab. Konrad Wojciechowski
Dr hab. Grzegorz Wójcik, profesor PJATK
Prof. dr hab. Jan Zabrodzki


Przedstawiciele Studentów w roku akademickim 2022/2023:

Julia Lewandowska (s22426)
Weronika Musiał (s24444)
Julia Wiśniewska (s20424)
Julian Grajewski (s24625)


Przedstawiciel Doktorantów w roku akademickim 2022/2023:

Mgr Arkadiusz Modzelewski