Przejdź do treści

Przewodnicząca:

prof. dr hab. Maria Orłowska

Wiceprzewodniczący:

dr hab. Ryszard Gubrynowicz, prof. PJATK

Członkowie:

prof. dr hab. Kazimierz Subieta

prof. dr hab. Adam Wierzbicki

prof. dr hab. Konrad Wojciechowski

dr hab. Lech Banachowski, prof. PJATK

dr hab. Piotr Habela, prof. PJATK

dr hab. Romuald Kotowski, prof. PJATK

dr hab. inż. Adam Kuzdraliński, prof. PJATK

dr hab. Marcin Sydow, prof. PJATK

dr hab. inż. Krzysztof Szklanny, prof. PJATK

dr hab. Ewa Turska, prof. PJATK

dr hab. Alicja Wieczorkowska, prof. PJATK

dr hab. Grzegorz Wójcik, prof. PJATK

dr Wiesław Kopeć, prof. PJATK

dr Kinga Skorupska

dr inż. Michał Tomaszewski, prof. PJATK

mgr Arkadiusz Modzelewski