Przejdź do treści
ważne:

W związku z nowo otwartym kierunkiem projektowanie graficzne i sztuka multimediów na Wydziale Sztuki Nowych Mediów rekrutacja na studia anglojęzyczne I i II stopnia na kierunku grafika jest zamknięta.

Kandydaci zainteresowani studiami anglojęzycznymi na Wydziale Sztuki Nowych Mediów powinni aplikować się na kierunek „Projektowanie Graficzne i Sztuka Multimediów”

Studenci studiów pierwszego stopnia kierunku grafika otrzymają gruntowną wiedzę teoretyczną i praktyczną zarówno z wybranych dziedzin zastosowań technik komputerowych, jak i grafiki. Zajęcia prowadzone są w języku angielskim.

Program anglojęzycznych studiów łączy wiedzę ogólną i specjalistyczną z dziedzin:

  • edukacji artystycznej w zakresie sztuk plastycznych – studenci uzyskują kompleksową wiedzę w zakresie sztuk plastycznych. Poznają podstawowe zagadnienia dotyczące kompozycji, malarstwa, rysunku;
  • grafiki – program studiów obejmuje podstawowe pojęcia z grafiki projektowej, która w kształceniu studentów daje pojęcie poznawalności współczesnego języka projektowego na płaszczyźnie i w przestrzeni intermedialnej. Szczególny nacisk jest położony na zaznajomienie studentów z aplikacjami do tworzenia i projektowania oraz z zasadami przygotowania tak powstałych obrazów do dystrybucji różnymi kanałami przekazu;
  • informatyki – studenci otrzymują gruntowną wiedzę teoretyczną i metodyczną oraz nabywają praktyczne umiejętności w następujących dziedzinach: obsługa komputerów, multimedia, projektowanie stron internetowych, organizacja i kierowanie projektami, administrowanie systemami informatycznymi zarządzania, tworzenie przyjaznych użytkownikowi funkcjonalnych interfejsów graficznych i multimedialnych.

Zasady Egzaminu Dyplomowego na WSNM

Obrona pracy dyplomowej odbywać się powinna po trzech latach nauki na Wydziale Sztuki Nowych Mediów. Zasady oraz tematyka prac powinna być konsultowana na bieżąco z promotorami: głównym, technicznym i teoretycznym. Praca dyplomowa, jak i obrona pracy odbywa się w języku angielskim.

Termin egzaminu dyplomowego w semestrze letnim 2023/2024:

  • 8-11 lipca 2024
  • 25-27 września 2024


Sylwetka Absolwenta

Kwalifikacje zawodowe absolwentów pozwolą im na świadome podejmowanie kreatywnych decyzji oraz ich realizację. Absolwent będzie posiadał poszerzoną wiedzę dotyczącą funkcji historii sztuki w kulturze i społeczeństwie, będzie przygotowany do posługiwania się tradycyjnymi i nowoczesnymi środkami przekazu artystycznego. Zaproponowany profil kształcenia daje naszym absolwentom solidne podstawy do projektowania w zakresie: reklamy, krótkich form filmowych, wideoklipów, gier komputerowych, stron internetowych, interfejsów dla użytkownika oraz projektowania płaskiego i przestrzennego informacji wizualnej. Taki profil studiów pozwoli na bardzo dobre przygotowanie ich do pracy: w agencjach reklamowych, w telewizji, w galeriach sztuki, w instytucjach kulturalnooświatowych, w firmach świadczących usługi komputerowe i internetowe, w filmie, w instytucjach wstawienniczych oraz w oprawie wizualnej widowisk.

Dzięki lektoratowi języka angielskiego, który jest prowadzony przez cały okres studiów, absolwenci poznają biegle angielski. Umożliwia to znalezienie pracy w firmach i instytucjach polskich na stanowiskach, na których wymagana jest biegła znajomość angielskiego, w firmach zagranicznych i przedstawicielstwach organizacji międzynarodowych w Polsce, a także za granicą. Absolwent będzie przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia (magisterskich uzupełniających).


Władze

Dziekan wydziału

dr hab. Ewa Satalecka, prof. PJATK

Prodziekani wydziału

Prodziekan: dr hab. Andrzej Kalina, prof. PJATK
Prodziekan: dr Piotr Nowiński
Prodziekan: mgr Piotr Sieciński


Sekretariat Dziekana:
Marta Ogrodniczuk


e-mail: dziekan-snm@pja.edu.pl

tel: (+48) 22 584 45 04
tel: (+48) 512 163 558
budynek C (wejście tylne)
pokój nr C10
ul. Nowogrodzka 73
02-006 Warszawa
Godziny pracy:
poniedziałek – piątek 9:00-17:00


Sekretariat kierunku grafika, tryb stacjonarny anglojęzyczny:
Patrycja Bartosińska


e-mail: sekretariat-snm@pja.edu.pl

tel: (+48) 22 584 45 04
tel: (+48) 512 163 558
budynek C (wejście tylne)
pokój nr C10
ul. Nowogrodzka 73
02-006 Warszawa
Godziny pracy:
poniedziałek – piątek 9:00-17:00