Przejdź do treści

Czy trzeba ukończyć studia z informatyki, żeby rozpocząć studia z Bioinformatyki?

Studia kierowane są przede wszystkim do osób zainteresowanych naukami przyrodniczymi, ze szczególnym uwzględnieniem biologii, medycyny i farmacji, które pragną zdobyć wiedzę oraz kompetencje informatyczne umożliwiające rozwiązywanie bardziej zaawansowanych problemów w dziedzinie nauk przyrodniczych. 

Zrozumienie tych zagadnień wymaga podstaw analitycznych oraz matematycznych, co czyni znajomość matematyki dodatkowym atutem dla kandydatów na studentów. Program studiów opiera się w całości na programowaniu w języku Python, lecz wcześniejsze doświadczenie w tym języku nie jest wymagane, gdyż kształcenie obejmuje naukę Pythona od podstaw.

Ukończenie informatyki nie jest wymagane, żeby rozpocząć studia na kierunku bioinformatyka.


Kiedy można wykonywać zadania praktyczne na platformie?

Laboratoria praktyczne umieszczone są w chmurze i dostęp do nich mają słuchacze za pośrednictwem platformy CyberSkiller. Dostęp do platformy jest zagwarantowany dla słuchacza z dowolnego miejsca, przez 24/7.


Czy w przypadku trudności z rozwiązywaniem zadań mogę liczyć na pomoc specjalisty?

Nauczanie wspierane jest przez Tutora, czyli wykładowcę Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych, który monitoruje realizację materiału przez słuchaczy.

Tutor jest dostępny dla słuchaczy podczas całego procesu nauki i poprzez kanał e-mail odpowie na pytania zarówno merytoryczne, jak i te dotyczące rozwoju kariery w dziedzinie Programowania Python oraz domeny Sztucznej Inteligencji. 

Słuchacze otrzymują dostęp do forum dyskusyjnego przeznaczonego dla słuchaczy studiów podyplomowych Forum jest moderowane w trybie asynchronicznym przez wykładowców Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych w Warszawie.


Czy studia uczą umiejętności praktycznych, czy raczej skupiają się na teorii?

Studia mają charakter ultra praktyczny, słuchacze podczas całych studiów napiszą ponad 300 programów, które są dostępne w chmurze za pośrednictwem platformy CyberSkiller.

Zagadnienia teoretyczne są również ważne, ale są one wprowadzana w ramach udostępnionych materiałów video, które zawierają przykładowe rozwiązania zadań praktycznych wraz z ich dokładnym wytłumaczeniem.


Jakie są warunki zaliczenia studiów?

Warunkiem zaliczenia studiów jest zaliczenie wszystkich przedmiotów określonych w programie studiów

Słuchacz uzyskuje dostęp do praktycznych zadań dodatkowych (zaliczeniowych) w ramach każdego przedmiotu. Rozwiązanie tych zadań jest podstawą do zaliczenia danego modułu. Słuchacz rozwiązuje zadania zaliczeniowe w dowolnym momencie w trakcie trwania studiów.

Każdy semestr kończy się egzaminem, który będzie odbywał się stacjonarnie w siedzibie uczelni PJATK w Warszawie. Egzamin będzie trwał 180 minut i będzie obejmował materiał poruszany podczas danego semestru. Egzamin ma charakter praktyczny i będzie przeprowadzony na platformie CyberSkiller. Będzie to lista praktycznych zadań do wykonania, przygotowanych w takiej samej formule co przedmioty realizowane wcześniej na platformie CyberSkiller. 


Spotkanie z kierownikami studiów podyplomowych

Nikt nie opowie o studiach proponowanych przez Centrum Kształcenia Podyplomowego lepiej niż ci, którzy je stworzyli. Zapraszamy do obejrzenia i wysłuchania rozmów z kierownikami studiów podyplomowych oraz studiów MBA (w tym kierownikiem CKP Panią Martą Godzisz), które przeprowadziła Pani Aleksandra Szyr.