Przejdź do treści

Informacje ogólne

Ważne wydarzenia

Opis studiów

Nowoczesna medycyna coraz częściej wykorzystuje rozwiązania informatyczne do udoskonalania metod leczenia. To samo dotyczy biologii syntetycznej, która dzięki wykorzystaniu informatyki jest w stanie osiągać dotąd niespotykany postęp jakim jest na przykład tworzenie magazynów danych zapisywanych przy użyciu DNA. Użycie komputerów i systemów informatycznych pozwala na tworzenie niesamowitych projektów z zakresu pogranicza biologii, medycyny i informatyki. Dynamiczny rozwój medycyny, farmacji, biotechnologii i innych składowych biologii, sprawia, że zapotrzebowanie na specjalistów w dziedzinie bioinformatyki będzie stale rosło.

Bioinformatyka stanowi obszar, łączący w sobie kompetencje informatyczne z wiedzą z zakresu biologii. Głównym celem bioinformatyków jest wykorzystywanie technologii informatycznych do rozwiązywania problemów w dziedzinie nauk przyrodniczych.


Celem studiów podyplomowych z bioinformatyki jest wyposażenie słuchaczy w umiejętności niezbędne do wykorzystania narzędzi informatycznych i statystycznych w celu analizy i interpretacji danych biologicznych, w tym danych genetycznych, sekwencji aminokwasowych i innych.

W ramach studiów z bioinformatyki słuchacze zdobędą umiejętność programowania w języku Python. Następnie poznają istotne biblioteki wykorzystywane do analizy i wizualizacji danych biologicznych, m.in.  Biopython, Matplotlib, NumPy, Pandas, Statistics i inne.

Słuchacze opanują podstawowe zagadnienia związane z uczeniem maszynowym, korzystając z biblioteki scikit-learn. Poznają również narzędzia i sposoby służące analizie danych NGS oraz predykcji struktury białek. W ramach studiów zostaną poruszone również zagadnienia baz danych oraz języka zapytań SQL. Uczestnicy zapoznają się również z systemem operacyjnym Linux, najczęściej wykorzystywanym w bioinformatyce.


Do kogo są kierowane studia?

Studia podyplomowe na kierunku „Bioinformatyka” są adresowane przede wszystkim do osób zainteresowanych naukami przyrodniczymi, ze szczególnym uwzględnieniem biologii, medycyny i farmacji, które chcą osiągnąć przewagę na rynku pracy poprzez zdobycie wiedzy i kompetencji informatycznych umożliwiających rozwiązywanie bardziej zaawansowanych problemów w dziedzinie nauk przyrodniczych.

Znacząca część programu studiów dotyczy programowania w języku Python, który najczęściej wymieniany jest w ogłoszeniach dotyczących zatrudnienia bioinformatyka. Wcześniejsze doświadczenie w programowaniu w tym języku nie jest wymagane, gdyż kształcenie obejmuje naukę Pythona od podstaw, najczęściej z wykorzystaniem biologicznych przykładów.

Kierunek studiów jest dedykowany przede wszystkim osobom posiadającym podstawową wiedzę z zakresu biologii oraz będących absolwentami kierunków biologicznych i pokrewnych. Jednakże, osoby z dyplomem z informatyki lub innych kierunków ścisłych z pewnością także odnajdą się w świecie programowania w języku Python oraz analizie danych biologicznych. Zajęcia on-line oraz materiały wideo zostały opracowane w taki sposób, aby umożliwić łatwe przyswojenie wiedzy i umiejętności, minimalizując barierę wejścia dla kandydatów.


Bioinformatycy pracują na takich stanowiskach jak:

Analityk danych genetycznych

Wielu bioinformatyków specjalizuje się w analizie danych genetycznych, gdzie skupiają się na analizie sekwencji DNA (obecnie głównie NGS) oraz RNA.

Bioinformatics data scientist 

Są to bioinformatycy skoncentrowani na zastosowaniu technik analizy danych i (coraz częściej) uczenia maszynowego do interpretacji danych biologicznych. Pracują nad odkrywaniem wzorców i tworzeniem modeli, które mogą prowadzić do nowych odkryć.

Specjalista ds. proteomiki

Ekspert w dziedzinie proteomiki zajmuje się analizą struktury i funkcji białek. Skupia się na zrozumieniu, jak białka oddziałują ze sobą i jak wpływają na funkcje komórek i organizmów w szczególności w dziedzinie farmakologii.

Biolog obliczeniowy

Łączy umiejętności z zakresu biologii, matematyki i informatyki, aby analizować i interpretować dane biologiczne. Wykorzystuje techniki modelowania i symulacji do zrozumienia złożonych systemów biologicznych, takich jak ścieżki sygnałowe w komórkach lub dynamika populacji w ekosystemach.

Programista bioinformatyk

Niektórzy bioinformatycy koncentrują się na programowaniu i tworzeniu specjalistycznych narzędzi, które służą do przetwarzania i analizowania danych biologicznych.

Pracownik instytucji naukowej 

Część bioinformatyków pracuje w instytucjach publicznych, takich jak uniwersytety czy instytuty badawcze. Zajmują się tam prowadzeniem badań naukowych oraz analizowaniem danych.


Centrum Kształcenia Podyplomowego

Obsługa kandydatek i kandydatów na studia w PJATK odbywa się stacjonarnie, telefonicznie i mailowo.

Dokumenty można dostarczać drogą elektroniczną – wgrywając skany na swoim indywidualnym koncie rekrutacyjnym.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych osób rekrutujących się na studia w PJATK

Kierownik Studiów Podyplomowych Bioinformatyka:
dr hab. Adam Kuzdraliński, prof. PJATK 
e-mail: akuzdralinski@pjwstk.edu.pl

Godziny otwarcia

Poniedziałek 8.00–17.00
Wtorek 8.00–17.00
Środa 8.00–17.00
Czwartek 8.00–17.00
Piątek 8.00–16.00


Kontakt

Biuro Studiów Podyplomowych
pokój nr 17
tel. (+48) 512 497 506
tel. (+48) 504 640 530
tel. (+48) 22 58 44 597

e-mail: podyplomowe@pja.edu.pl
ul. Koszykowa 86
02-008 Warszawa


Spotkanie z kierownikami studiów podyplomowych

Nikt nie opowie o studiach proponowanych przez Centrum Kształcenia Podyplomowego lepiej niż ci, którzy je stworzyli. Zapraszamy do obejrzenia i wysłuchania rozmów z kierownikami studiów podyplomowych oraz studiów MBA (w tym kierownikiem CKP Panią Martą Godzisz), które przeprowadziła Pani Aleksandra Szyr.