Przejdź do treści

Program studiów

Struktura programu i organizacja studiów

Studia w trybie stacjonarnym trwają trzy (lub cztery) semestry. Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach popołudniowych (standardowo w godz. 17:00-21:00 lub 15:00-21:00). UWAGA: Może się zdarzyć, że poszczególne przedmioty realizowane będą wcześniej.

Każdy przedmiot stacjonarny, o ile nie zadeklarowano inaczej, prowadzony jest w wymiarze 26 godzin wykładu oraz 26 godzin ćwiczeń bądź laboratorium. Przedmioty realizowane blokowo (łącznie student zaliczyć musi w całym przebiegu studiów trzy takie przedmioty) mają wymiar 30 godzin w formie wykładowej lub warsztatowej, skondensowanych w okresie kolejnych 6 dni. Studia w trybie stacjonarnym obejmują, jak opisano niżej, trzy semestry.

Na etapie rekrutacji kandydat deklaruje wybór sylwetki, w ramach której będzie realizował seminaria oraz, w jej ramach, wybiera promotora swojej pracy dyplomowej.

Podczas rekrutacji student dokonuje wyboru obowiązujących go przedmiotów. Ankieta jest przygotowywana co semestr i udostępniana przez dział rekrutacji.

Ponadto, w trakcie pierwszego semestru jest prowadzone seminarium, które pozwala studentom bliżej zaznajomić się z każdą z czterech sylwetek absolwenta.

Poza tym w pierwszym semestrze prowadzone są dwa przedmioty blokowe (realizowane w modułach jednotygodniowych każdy, w tym trybie realizowany jest m.in. „Systemy rozproszone i integracja usług”), jeden przedmiot w trybie internetowym oraz lektorat. Student może wybrać realizację lektoratu w trybie internetowym.Zasady Egzaminu Dyplomowego na WI

Ogólne wymogi, jakim powinna odpowiadać praca dyplomowa oraz zasady przeprowadzania egzaminu dyplomowego w PJATK są dostępne na stronie biblioteki.