Przejdź do treści

Program studiów

Program studiów pierwszego stopnia, studiów niestacjonarnych według roczników:


Program nauczania podzielony jest na dwie części: 

  • nauczanie bazowe – jednolite dla wszystkich studentów;
  • nauczanie specjalistyczne – zgodne z wybranym przez studenta zakresem specjalistycznym.

Nauczanie bazowe obejmuje cztery pierwsze semestry na studiach dziennych lub sześć na studiach zaocznych. Student zdobywa tu podstawową wiedzę, która powinna być opanowana przez każdego absolwenta studiów inżynierskich na kierunku informatyka.

W ramach nauczania bazowego zapoznaje się między innymi z podstawowymi technikami baz danych, zasadami budowy oprogramowania i sieci komputerowych oraz możliwościami zastosowań multimediów. Uczy się przede wszystkim programowania w podstawowych językach, takich jak Java, C++. Otrzymuje także bazowe wykształcenie z matematyki, elektroniki, rachunkowości, ekonomii i prawa. 

W ramach nauczania specjalistycznego studenci wybierają zakres specjalistyczny, w którym chcą pogłębiać swoją wiedzę i umiejętności podczas zajęć specjalistycznych, programowo skorelowanych z wybranym zakresem. Nauczanie specjalistyczne akcentuje zdobywanie praktycznych umiejętności pracy zespołowej poprzez realizację określonych projektów. 


Zasady egzaminu dyplomowego na WI