Przejdź do treści

Zmiana uczelni?

Oferujemy studentom innych uczelni możliwość rozpoczęcia nauki na wyższych semestrach na wszystkich kierunkach.

Studenci innych uczelni, którzy chcą przenieść się w trakcie studiów do PJATK mogą rozpocząć naukę na wyższym semestrze, transferując zaliczone już przedmioty. 

UWAGA: Należy pamiętać, że ukończenie na swojej uczelni określonej ilości semestrów, nie gwarantuje rozpoczęcia studiów od kolejnego semestru w PJATK.


W celu transferu ocen należy:

  • dostarczyć poświadczony przez dziekanat „Arkusz Przebiegu Studiów” oraz syllabusy przedmiotów zrealizowanych na poprzedniej uczelni (przykładowy syllabus);
  • osoby, które mają ukończone inne studia, zamiast „Arkusza przebiegu studiów” mogą dostarczyć Suplement do dyplomu;
  • dodatkowo kandydat zobowiązany jest do założenia konta na portalu rekrutacyjnym oraz dostarczenia reszty dokumentów niezbędnych w procesie rekrutacji na konkretny kierunek.

UWAGA:

Dokumenty do transferu należy składać są na etapie rekrutacji podczas składania innych dokumentów.

Zgodnie z zarządzeniem Rektora nie są transferowane przedmioty, które zostały zaliczone ponad pięć lat temu.

Transferowane są tylko „pełne zaliczenia przedmiotów” tzn. jeżeli student ma zaliczone tylko ćwiczenia, a nie ma zdanego egzaminu, który w PJATK obowiązuje, to musi jeszcze raz zaliczyć ćwiczenia w PJATK i zdać egzamin.

Termin na wykonanie transferu (po dostarczeniu pełnego kompletu dokumentów) wynosi maksymalnie do trzech tygodni.

Ostateczną decyzję dot. transferu podejmuje Dziekan.

Z wyżej wymienionymi dokumentami należy się zgłosić do Działu Rekrutacji (rekrutacja@pjwstk.edu.pl).


Dydaktycy odpowiedzialni za przygotowywanie transferów:

Informatyka

Informatyka

studia stacjonarne polskojęzyczne
studia niestacjonarne polskojęzyczne
— za transfery ocen odpowiedzialne są osoby prowadzące dany przedmiot

studia stacjonarne anglojęzyczne
studia niestacjonarne anglojęzyczne
— za transfery ocen odpowiedzialne są osoby prowadzące dany przedmiot
dr inż. Adam Smyk (transfery z uczelni zagranicznych)

Zarządzanie Informacją

Wydział Zarządzania Informacją

studia stacjonarne polskojęzyczne
studia stacjonarne anglojęzyczne
studia niestacjonarne polskojęzyczne
Dziekan dr Małgorzata Cieciora

Kultura Japonii

Wydział Kultury Japonii

studia stacjonarne polskojęzyczne
studia niestacjonarne polskojęzyczne
Dziekan prof. Jerzy Wasilewski

Sztuka Nowych Mediów

Wydział Sztuki Nowych Mediów
Grafika

studia stacjonarne polskojęzyczne
Prodziekan dr Piotr Nowiński

studia niestacjonarne
Prodziekan dr hab. Andrzej Kalina Profesor PJATK

Dodatkowo kandydat może być poproszony o przedstawienie teczki z pracami plastycznymi.

Wydział Sztuki Nowych Mediów
Architektura wnętrz

studia stacjonarne polskojęzyczne
studia niestacjonarne polskojęzyczne
Prodziekan mgr Piotr Sieciński

Dodatkowo kandydat może być poproszony o przedstawienie teczki z pracami plastycznymi.

Wydział Sztuki Nowych Mediów
Projektowanie graficzne i sztuka multimediów

studia stacjonarne anglojęzyczne
Dziekan dr hab. Ewa Satalecka Profesor PJATK

Dodatkowo kandydat może być poproszony o przedstawienie teczki z pracami plastycznymi.

Zainteresowany? Skontaktuj się z nami!

Skontaktuj się z Działem Rekrutacji, aby otrzymać odpowiedzi na wszystkie swoje pytania.
rekrutacja@pja.edu.pl