Przejdź do treści

Zmiana uczelni?

Oferujemy studentom innych uczelni możliwość rozpoczęcia nauki na wyższych semestrach na wszystkich kierunkach.

Studenci innych uczelni, którzy chcą przenieść się w trakcie studiów do PJATK mogą rozpocząć naukę na wyższym semestrze, transferując zaliczone już przedmioty. 

UWAGA: Należy pamiętać, że ukończenie na swojej uczelni określonej ilości semestrów, nie gwarantuje rozpoczęcia studiów od kolejnego semestru w PJATK.


W celu transferu ocen należy:

  • dostarczyć poświadczony przez dziekanat „Arkusz Przebiegu Studiów” oraz link do sylabusów, przedmioty zrealizowane na poprzedniej uczelni (przykładowy sylabus);
  • osoby, które mają ukończone inne studia, zamiast „Arkusza przebiegu studiów” mogą dostarczyć Suplement do dyplomu;
  • dodatkowo kandydat zobowiązany jest do założenia konta na portalu rekrutacyjnym oraz dostarczenia reszty dokumentów niezbędnych w procesie rekrutacji na konkretny kierunek.

UWAGA:

Dokumenty do transferu należy składać na etapie rekrutacji podczas składania innych dokumentów.

Zgodnie z zarządzeniem Rektora, uczelnia transferuje przedmioty, które były zrealizowane w ciągu ostatnich pięciu lat.

Transferowane są tylko „pełne zaliczenia przedmiotów” tzn. jeżeli student ma zaliczone tylko ćwiczenia, a nie ma zdanego egzaminu, który w PJATK obowiązuje, to musi jeszcze raz zaliczyć ćwiczenia w PJATK i zdać egzamin.

Procedura transferu trwa kilka tygodni.

Ostateczną decyzję dot. transferu podejmuje Dziekan.

Dokumenty do transferu należy wysłać do Działu Rekrutacji na maila rekrutacja@pjwstk.edu.pl


Zainteresowany? Skontaktuj się z nami!

Skontaktuj się z Działem Rekrutacji, aby otrzymać odpowiedzi na wszystkie swoje pytania.
rekrutacja@pja.edu.pl

Znajdź kierunek

Skorzystaj z filtrów i znajdź kierunek dla Siebie!