Przejdź do treści

Poznaj program architektury wnętrz w PJATK!

W programie studiów zawarte są zagadnienia z obszaru szeroko rozumianej sztuki stosowanej. Studenci poznają zarówno zasady projektowania z wykorzystaniem nowoczesnych i zaawansowanych technologii, jak i projektowania na potrzeby rzemiosła, przy wykorzystaniu prostych technologii. Zajęcia w pracowniach projektowania wnętrz, wystawiennictwa i mebla mają charakter praktycznego rozwiązywania zagadnień projektowych. Nacisk położony jest tu na realizacje techniczne.

Zajęciom projektowym z przedmiotów kierunkowych towarzyszą ćwiczenia i wykłady obejmujące następujące zagadnienia: architektoniczno – budowlane, konstrukcyjne i instalacyjne, realizacje techniczne, techniki wystawiennicze, zagadnienia ergonomii i psychofizjologii widzenia, problematyka światła i barwy oraz techniki komputerowe, komputerowe wspomaganie projektowania.

Zasadniczy nurt kształcenia w dziedzinie przedmiotów kierunkowych uzupełniony jest przez kształcenie plastyczne (rzeźba, rysunek, malarstwo). Umożliwia to studentom nabycie umiejętności stosowania różnych środków wyrazu, tj. budowania języka plastycznego zgodnie z zainteresowaniami i logiką kształtu.

Po ukończeniu 6 semestru na studiach stacjonarnych, studenci wybierają specjalizację i pod kierunkiem promotora tworzą dyplomowy projekt licencjacki z zakresu następujących specjalizacji:
• projektowania wnętrz;
• projektowania wystawiennictwa.


Kalendarium wydarzeń rekrutacyjnych

Rekrutacja na kursy przygotowujące na kierunek architektura wnętrz

6 lutego

Przegląd teczek kandydatów na kierunek architektura wnętrz

13 marca

Spotkanie z prodziekanem Piotrem Siecińskim

20 kwietnia

Wykład otwarty – Dlaczego projektowanie nie jest eko i co możemy z tym zrobić?

23 maja

Kim po studiach?

Uzyskane kwalifikacje absolwenta – artystyczne, zawodowe i techniczne – są wynikiem sprawdzonego i wciąż doskonalonego programu studiów na wydziałach architektury wnętrz w Polsce. Obejmują one specjalizacje w zakresie projektowania wnętrz, projektowania wystawiennictwa i projektowania mebli.

Po ukończeniu czwartego semestru studenci wybierają zakres zeinteresowań i pod kierunkiem promotora tworzą projekt licencjacki. Równolegle do zajęć kierunkowych prowadzone są ćwiczenia z języka angielskiego oraz fakultatywne zajęcia z języka francuskiego, hiszpańskiego, japońskiego lub niemieckiego.

Nabyte umiejętności pozwolą absolwentom architektury wnętrz zarówno na samodzielną działalność, jak i na pracę w zespołach architektonicznych czy studiach designu w kraju i za granicą.


Kursy przygotowawcze

Marzysz o studiach w najlepszej niepublicznej Akademii o profilu informatycznym? Myślisz że nowe technologie mogą iść w parze z architekturą wnętrz? Oczywiście że mogą! Zacznij przygotowywać się na studia o kierunku Architektura Wnętrz już teraz!

Zainteresowany?
Skontaktuj się z Rekrutacją!

Skontaktuj się z Działem Rekrutacji, aby otrzymać odpowiedzi na wszystkie swoje pytania.