Przejdź do treści

Informacje ogólne

Ważne daty:


Studia na kierunku architektura wnętrz to interdyscyplinarny program, przekazujący gruntowną wiedzę, świadomość i kompetencje w tworzeniu otoczenia człowieka.

Architekturę wnętrz na PJATK można studiować na Wydziale Sztuki Nowych Mediów.

Studia te łączą wiedzę z obszaru sztuk plastycznych i architektonicznych z wiedzą nowoczesnych mediów cyfrowych, multimediów i sztuk wizualnych. Kierunek architektura wnętrz w PJATK można realizować wyłącznie w języku polskim.

Oferta kształcenia na kierunku architektura wnętrz obejmuje (siedmiosemestralne) studia pierwszego stopnia – dzienne i (ośmiosemestralne) studia niestacjonarne – zaoczne.

Po ich ukończeniu absolwenci uzyskują dyplom licencjata architektury wnętrz.


Wybierz architekturę w PJATK

Studia na kierunku architektura wnętrz na PJATK to nie tylko program edukacyjny, ale także inspirująca podróż po świecie formy i funkcji przestrzeni. Poprzez interdyscyplinarny charakter zajęć, studenci zdobywają nie tylko solidną wiedzę teoretyczną, ale również praktyczne umiejętności niezbędne do kreowania harmonijnych, funkcjonalnych oraz estetycznych wnętrz. Program kładzie szczególny nacisk na rozwijanie zdolności kreatywnego myślenia oraz umiejętności wizualizacji pomysłów, co pozwala studentom na wyrażanie swojej indywidualności w projektowaniu wnętrz.

Studenci mają okazję eksperymentować z różnorodnymi technikami projektowania, od tradycyjnych metod rysunkowych po nowoczesne narzędzia komputerowe. Program studiów obejmuje nie tylko naukę projektowania przestrzeni mieszkalnych i użytkowych, ale także przestrzeni wystawienniczych. Dodatkowo, studenci mają możliwość uczestnictwa w praktykach w renomowanych pracowniach projektowych oraz wizytach studyjnych, co pozwala im na zdobycie wiedzy praktycznej i rozwoju umiejętności zawodowych.


Galeria


KONTAKT

Prodziekan:

mgr Piotr Sieciński
e-mail: sieciu@pja.edu.pl

budynek C, wejście nr 3
pokój C122
ul. Nowogrodzka 73
02-006 Warszawa

Sekretariat architektury wnętrz:

mgr Grażyna Badziak
e-mail: architektura@pja.edu.pl
tel. (+48) 512 957 762

budynek C, wejście nr 3
pokój C122
ul. Nowogrodzka 73
02-006 Warszawa

Godziny pracy:
poniedziałek – piątek 9:00-15:00