Przejdź do treści

Zakresy specjalistyczne

Architektura systemów informatycznych

Zakres specjalistyczny skupia się na procesach związanych z doborem odpowiedniej architektury oprogramowania, utrzymywania systemów IT oraz wyboru odpowiednich usług, które pozwolą na zminimalizowanie kosztów wytwarzanie danego oprogramowania. Zakres ten akcentuje więc silniej – w porównaniu do Analizy biznesowej i zastosowań Big Data – zagadnienia technologiczne i metodyczne związane z tworzeniem i utrzymaniem systemów informatycznych. Absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie na stanowiskach takich jak architekt oprogramowania, „dev-ops”, inżynier wsparcia, tester oprogramowania oraz innych związanych z analizą techniczna wymagań.

Przedmioty związane z zakresem specjalistycznym:

— Architektura oprogramowania
— Architektura trwałości danych
— Automatyzacja testów
— Architektura korporacyjna
— Utrzymywanie systemów IT

Analiza biznesowa i zastosowania Big Data

Zakres specjalistyczny kładący nacisk na pracę nad zagadnieniami dziedzinowymi, w szczególności w zakresie analizy wymagań i analizy danych. Studenci poznają podstawy pracy z narzędziami wykorzystywanymi w Big Data, podstawy pracy z hurtowniami danych w pakiecie SAS, usługami przetwarzania danych w chmurze i analizą wymagań użytkownika. Absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie na stanowiskach analityków, związanych ze zbieraniem wymagań użytkownika, pracą z klientem, analizą danych (praca przy procesach ETL), hurtowniami danych, pracą z algorytmami Big Data czy jako inżynierowie automatyzacji procesów.

Przedmioty związane z zakresem specjalistycznym:

— Automatyzacja oparta na VBA
— Hurtownie danych na platformie SAS
— Python w zastosowaniach Big Data
— Inżynieria wymagań
— Przetwarzanie danych w chmurze


Gotowy zacząć przygodę jako menadżer?

Zarejestruj się na naszej platformie rekrutacyjnej!