Przejdź do treści

Z głębokim smutkiem zawiadamiamy, że w dniu 3 kwietnia 2024 r. zmarł dr Marek Ejsmond-Ślusarczyk, Pracownik Wydziału Sztuki Nowych Mediów Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych.

Msza święta żałobna odbędzie się 10 kwietnia 2024 o godz. 13:00 w kościele św. Antoniego OO. Bernardynów przy ul. Czerniakowskiej 2/4, po której nastąpi odprowadzenie do grobu rodzinnego na Cmentarz Czerniakowski. 


Marek Ejsmond-Ślusarczyk absolwent warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych. Dyplom w pracowni malarstwa sztalugowego prof. Wiesława Szamborskiego obronił w 2000 roku zdobywając wyróżnienie rektorskie. W 2014 roku obronił doktorat na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie.

Był często zapraszany do ogólnopolskich i międzynarodowych przeglądów: na XX Festiwalu Polskiego Malarstwa Współczesnego na Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie (2004) zdobył Nagrodę Wojewody Zachodniopomorskiego, na II Warszawskim Festiwalu Sztuk Pięknych (2006) uzyskał 3 nagrodę.

W 2006 r. uczestniczył w wydarzeniach: „Warszawa w Sofii”, „Warszawa w Berlinie. Współczesne malarstwo polskie”, w IV Międzynarodowym Biennale Sztuki na Kostaryce oraz „Nowe Tendencje w Malarstwie Polskim” Galeria Miejska BWA Bydgoszcz.

W 2007 roku otrzymał nagrodę doroczną kwartalnika EXIT – Nowa Sztuka w Polsce oraz był stypendystą Funduszu Promocji Twórczości Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

W 2009 roku odznaczony odznaką honorową „ZASŁUŻONY DLA KULTURY POLSKIEJ”.

Równolegle do malarstwa zajmował się edukacją artystyczną. 

Od 2011 roku prowadził zajęcia z Malarstwa na Wydziale Sztuki Nowych Mediów w Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych w Warszawie.


Zobacz inne aktualności