Przejdź do treści

Zapraszamy Was na kolejne w 2024 roku spotkanie organizowane we współpracy: Polskie Stowarzyszenie Transhumanistyczne i Polsko Japońska Akademia Technik Komputerowych.

W tym miesiącu na spotkaniu pod tytułem „Granice człowieczeństwa. Wokół Dukaja i transhumanizmu” gościmy Dra Łukasza Kucharczyka, adiunkta w Katedrze Polskiej Literatury Współczesnej i Krytyki Literackiej UKSW. Porozmawiamy o polskiej literaturze SF a w szczególności o twórczości Jacka Dukaja, którego dotyczy najnowsza książka Prelegenta „Granice ludzkiego poznania. O wybranych aspektach twórczości Jacka Dukaja”. Łukasz jest również autorem książki „Granice ciała. Somapoetyka w twórczości Stanisława Lema” oraz zbioru opowiadań „Granty i smoki”.


Łukasz Kucharczyk

Doktor nauk humanistycznych, adiunkt w Katedrze Polskiej Literatury Współczesnej i Krytyki Literackiej UKSW . Autor monografii naukowej pt. „Granice ciała. Somapoetyka w twórczości Stanisława Lema”, monografii „Granice ludzkiego poznania. O wybranych aspektach twórczości Jacka Dukaja” oraz kilkudziesięciu artykułów naukowych i krytycznoliterackich traktujących o polskiej literaturze współczesnej. Prowadzi zajęcia z zakresu polskiej literatury współczesnej, krytyki literackiej, literatury fantasy i science ficton oraz metodyki nauczania języka polskiego jako obcego. Współpracownik kilku czasopism literackich, m. in. „Nowe Książki”, „Nowy Napis” i „Topos” . Juror w konkursach literackich. W swojej pracy badawczej zajmuje się polską literaturą fantastycznonaukową, fantastyczną oraz polską krytyką literacka. Pracuje również w charakterze nauczyciela języka polskiego jako obcego. W 2022 roku zadebiutował jako pisarz zbiorem opowiadań fantastycznych pt. Granty i smoki. Swoje opowiadania publikuje w antologiach i czasopismach. Laureat Chrysalis Award Europejskiego Stowarzyszenia Science Ficton dla najbardziej obiecujących debiutów, nominowany do Śląkfy 2023 w kategorii Twórcy Roku, nominowany do Nagrody Fandomu Polskiego im. Janusza Zajdla


Zobacz inne aktualności