Przejdź do treści

W dniu 29 lutego 2024 roku, w murach Sejmu RP, odbyło się pierwsze spotkanie Przewodniczących Samorządów Studenckich z Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Dariuszem Wieczorkiem. Wśród zaproszonych gości znalazł się Michał Orzyłowski, Przewodniczący Samorządu Studenckiego, reprezentujący głos społeczności studenckiej Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych w dialogu na temat przyszłości polskiej nauki i edukacji wyższej.

Minister Wieczorek podkreślił znaczenie otwartego dialogu z młodym pokoleniem oraz ich wpływ na kształtowanie jakości kształcenia na polskich uczelniach. Podczas spotkania omówione zostały bieżące działania Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, w tym plany dotyczące zmian w ustawie o szkolnictwie wyższym. Szef resortu nauki zachęcił studentów do aktywnego udziału w życiu społecznym i naukowym, podkreślając, że są oni „wielką chlubą społeczną” i mają „potężny potencjał” w sugerowaniu rozwiązań na rzecz poprawy jakości szkolnictwa wyższego w Polsce.

Minister Wieczorek zaznaczył również, że jednym z priorytetów jest odpolitycznienie uczelni, budowanie dobrych relacji międzyludzkich oraz wzajemny szacunek. Zapowiedział powołanie pełnomocnika ministra ds. studenckich, co ma na celu jeszcze lepszą współpracę z młodymi ludźmi i reagowanie na wyzwania edukacyjne.

Spotkanie, które miało miejsce tego wyjątkowego dnia, 29 lutego, stanowiło nie tylko symboliczny moment w kalendarzu, ale również znaczący krok w kierunku budowania przyszłości polskiej edukacji wyższej.

Samorząd Studencki Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych wyraża wielką nadzieję, że inicjatywa takich spotkań z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego będzie kontynuowana częściej niż raz na cztery lata. Spotkanie 29 lutego może być początkiem nowej tradycji regularnej i owocnej współpracy, która przyczyni się do nieustannego rozwoju i doskonalenia polskiej nauki oraz szkolnictwa wyższego.


Zobacz inne aktualności