Przejdź do treści

Konferencja Eksperta Praw Studenta

Jak co roku, reprezentant Samorządu Studenckiego naszej Uczelni wziął udział w renomowanej X Konferencji Eksperta Praw Studenta, która odbyła się w dniach 24.08 – 27.08.2023 w Krakowie. Naszym delegatem był Michał Orzyłowski, student niestacjonarny Wydziału Informatyki oraz Przewodniczący Samorządu Studenckiego.

Dynamika praw i obowiązków studenta stanowi istotny aspekt życia akademickiego. Ewoluujące przepisy, regulujące prawa studentów (takie jak Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, statut Uczelni, regulamin studiów), podlegają stałym zmianom. Dlatego też to pole wymaga ciągłego poszerzania wiedzy.

W wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele 88 różnych uczelni z całego kraju. Łączny czas trwania szkoleń podczas Konferencji wyniósł około 12 godzin.

Przebieg wydarzenia

Podczas tych czterech dni odbyły się dwudniowe szkolenia. Pierwszy dzień skupiony był na aspektach merytorycznych. Omówione zostały źródła wiedzy dotyczącej praw i obowiązków studenta, istniejące regulacje dotyczące szkolnictwa wyższego w odniesieniu do studentów oraz planowane zmiany w przepisach, które zaczną obowiązywać w nadchodzącym roku akademickim. Drugiego dnia skoncentrowano się na metodyce prowadzenia szkoleń i efektywnym przekazywaniu wiedzy. Pozyskane umiejętności pomogą w dalszym propagowaniu informacji o przysługujących studentom prawach oraz obowiązkach.

Na zakończenie Konferencji odbyła się angażująca debata “Wsparcie od uczelni w zakresie obrony praw osób studiujących” z wyjątkowymi gośćmi ze środowiska akademickiego, specjalistami w dziedzinie praw studenta. Debata przedstawiła różnorodne punkty widzenia na temat praw i obowiązków studentów, zarówno z perspektywy osób obecnie studiujących, jak i tych, którzy już zakończyli swoją edukację, lecz wciąż pozostają związani z uczelnianą społecznością. W ramach uroczystego zakończenia Konferencji uczestnikom wręczono certyfikaty Eksperta Praw Studenta.


Zobacz inne aktualności