Przejdź do treści

Trzykrotnym uderzeniem berła Rektor PJATK, dr hab. Jerzy Paweł Nowacki rozpoczął kolejny, trzydziesty już w historii Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych rok akademicki. Przed całą społecznością uczelni intensywne miesiące poświęcone zdobywaniu wiedzy, odnoszeniu sukcesów oraz dążeniu do celów pozornie niemożliwych do osiągnięcia.

4 października 2023 roku zgromadziliśmy się na wyjątkowej inauguracji roku akademickiego 2023/2024. Swoją obecnością uroczystość wzbogacili znamienici goście:

– Ambasador Japonii w Polsce, Pan Miyajima Akio,
– Zastępca Prezydenta m.st. Warszawy, Pani Renata Kaznowska,
– rektorzy i prorektorzy zaprzyjaźnionych uczelni, 
– dyrektorzy i wicedyrektorzy instytucji naukowych i muzeów, prezesi spółek, przedstawiciele flagowych partnerów PJATK – Orange i WP,

a także przyjaciele akademii, nieustannie wspierający jej działalność od początku istnienia. 

W uroczystym przemówieniu Rektor PJATK, dr hab. Jerzy Paweł Nowacki podkreślił misję uczelni realizowaną od momentu jej powstania, a także pogratulował studentkom i studentom oraz kadrze dydaktycznej wysokich osiągnięć.

Ambasador Japonii w Polsce, Pan Miyajima Akio przywołał ważne momenty w historii relacji polsko-japońskich, a Zastępca Prezydenta m.st. Warszawy Pani Renata Kaznowska przekazała słowa Prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego i życzyła studentom znalezienia na studiach przyjaźni na całe życie. Głos zabrali też przedstawiciele studentów oraz doktorantów, którzy zwrócili się do swoich towarzyszy z uczelnianych korytarzy i sal wykładowych. 

Jednak to wydarzenie nie mogłoby się odbyć bez studentek i studentów, rozpoczynających swoją edukacyjną podróż w murach Polsko-Japońskiej Akademii, którzy byli z nami także online. Ci obecni na uroczystości dumnie złożyli ślubowanie, symbolizujące ich przyjęcie do społeczności naszej uczelni. Życzymy im, aby studia były niezapomnianym momentem w ich życiu.

Uroczystość swoim śpiewem wzbogacił Chór SGGW pod kierownictwem dra Pawła Choiny.

Na ręce Jego Magnificencji, Rektora PJATK, dr hab. Jerzego Pawła Nowackiego gratulacje złożyli:


Galeria


Zobacz inne aktualności