Przejdź do treści

Data Collection Survey for Ukrainian IT Human Resource Development to projekt zainicjowany przez japońską agencję rządową Japan International Cooperation Agency (JICA) w ścisłej współpracy z Polsko-Japońską Akademią Technik Komputerowych w Warszawie (PJATK).

Kursanci to osoby z Ukrainy z wykształceniem wyższym, które ze względu na sytuację polityczną musiały porzucić swoje dotychczasowe prace i zmienić miejsce zamieszkania. Celem serii szkoleń jest nabycie przez nich nowych umiejętności z dziedziny IT, które pozwolą im na odnalezienie się na współczesnym rynku pracy w Polsce. Za rekrutację uczestników odpowiadało pięć organizacji pozarządowych: UNIQLO, Caritas Polska, Ukraiński Dom, Ukrainian Talent Foundation i Fundacja Ocalenie. Łącznie do wszystkich kursów przystąpiło 100 uczestników, którzy podniosą swoje kwalifikacje z arkusza kalkulacyjnego Excel, narzędzia do tworzenia stron internetowych WordPress, a także nauczą się programowania w języku Python.

Trwająca cztery tygodnie seria szkoleń z dziedziny IT prowadzona przez absolwentów PJATK pochodzenia ukraińskiego jest pilotażowym programem, podczas których kursanci mają konkretne zadania do wykonania. Kurs zakończy się uzyskaniem certyfikatów potwierdzających ich zaangażowanie.

17 lipca 2023 roku odbyło się rozpoczęcie kursów, które swoją obecnością uświetnił Ambasador Japonii w Polsce – Miyajima Akio. Spotkanie odbyło się w życzliwej i pozytywnej atmosferze, a Pan Ambasador chętnie rozmawiał z uczestnikami o ich motywacjach do wzięcia udziału w programie. Cotygodniowa ewaluacja nauczycieli i uczestników pokaże, czy i w jakiej formie można kontynuować go w przyszłości.


Zobacz inne aktualności