Przejdź do treści

Informacje ogólne

Pracownicy PJATK mają możliwość realizacji części pracy za granicą: w instytucjach partnerskich, a także okazje rozwoju profesjonalnego w ramach specjalistycznych szkoleń i międzynarodowych projektów badawczych. Kadra dydaktyczna i administracyjna może ubiegać się o wsparcie grantowe na wyjazdy w celach dydaktycznych oraz szkoleniowych w ramach programu Erasmus+.

Nabór do programu dla pracowników ma charakter ciągły, rozstrzygany jest raz w roku przez komisję rekrutacyjną.

Rekrutacja corocznie dotyczy nadchodzącego roku akademickiego.


Szczegóły dotyczące mobilności

Terminy

Etapy realizacji mobilności:

  1. Zgłoszenie ogólnego planu mobilności przez formularz rekrutacyjny PJATK.
  2. Wyniki rekrutacji wewnętrznej – ogłoszone mailowo.
  3. Ustalenie i akceptacja planu mobilności z instytucją docelową.
  4. Podpisanie teaching/training agreement Erasmus+.
  5. Podpisanie umowy grantowej (kadra – PJATK).
  6. Realizacja mobilności.
  7. Raport i publikacja rezultatów.

Dokumenty i kontakt

Szczegółowa procedura i zasady rekrutacji są określone w dokumencie: zasady rekrutacji pracowników.

W razie pytań zapraszamy do kontaktu z Biurem Współpracy Międzynarodowej.

Formularz rekrutacyjny dla kadry PJATK
Zasady rekrutacji pracowników na wyjazdy Erasmus+
PJAIT Mobility Report
Mobility Agreement for Teaching/Training – blank