Przejdź do treści

W dniach 26-28.04 reprezentanci naszego samorządu mieli zaszczyt uczestniczyć w LXII Forum Uczelni Artystycznych w Katowicach. Delegatkami były dwie studentki z wydziału Sztuki Nowych Mediów – Klaudia Michalska (architektura wnętrz) z Warszawy oraz Karolina Zambrzycka (grafika) z Gdańska. To pierwszy raz, kiedy nasza uczelnia brała udział w tym zjeździe.

Już pierwszego dnia po przyjeździe, studentki wzięły udział w spotkaniu integracyjnym, które okazało się doskonałą okazją do bliższego poznania delegatów z innych uczelni z całej Polski. 26 uczestników stworzyło kameralną atmosferę, sprzyjającą zawarciu nowych znajomości. 

W kolejnym dniu w Szkole Filmowej im. Krzysztofa Kieślowskiego, Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach rozpoczęły się intensywne obrady. Oficjalnego otwarcia wydarzenia dokonał Przewodniczący Forum – Grzegorz Samson, dawny absolwent PJATK. Mieliśmy również przyjemność spotkania Szanownej Pani Dziekan Krystyny Doktorowicz. Spotkanie pozwoliło zgłębić tajniki szkoły oraz zadać pytania, które nurtowały studentów. Bloki szkoleniowe pod przewodnictwem Tomasza Janocha, Zuzanny Chaberki i Grzegorza Samsona przyniosły nowe spojrzenie na tematykę artystyczną, życie studenckie oraz prawa i obowiązki.

Nie zabrakło również ciekawych paneli dyskusyjnych, gdzie omawiano kwestie integracji, promocji oraz wspierania jakości kształcenia. Nasza delegacja miała również zaszczyt być zaproszoną na XXI Węgiel Film Festival. Jest to festiwal filmowy, na którym prezentowane są etiudy zrealizowane przez studentów szkół filmowych z całego świata.

Forum Uczelni Artystycznych (FUA) to autonomiczne porozumienie zrzeszające samorządy studentów polskich uczelni artystycznych. Działalność FUA opiera się na Statucie Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawie o szkolnictwie wyższym. Jego celem jest m.in. rozwijanie współpracy między uczelniami artystycznymi, inspirowanie działań artystycznych oraz reprezentowanie środowiska studenckiego na poziomie krajowym i międzynarodowym.

Cele obrad Forum Uczelni Artystycznych obejmują m.in. wzmacnianie współpracy między uczelniami artystycznymi, rozwój umiejętności przywódczych wśród studentów oraz promowanie różnorodności i inkluzywności w środowisku akademickim.

Zakończenie dnia odbyło się w radosnej atmosferze, gdzie uczestnicy mogli wykazać się wokalnymi umiejętnościami podczas karaoke. Niedziela przyniosła koniec tego pełnego wrażeń weekendu, a nasze studentki wróciły do domów  z bagażem nowych doświadczeń i inspiracji.


Zobacz inne aktualności