Przejdź do treści

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej odbędzie się dnia 07.06.2023 r. o godzinie 15:00 w Sali Senatu (nr 337, budynek B) w siedzibie Uczelni

Tytuł rozprawy:

Wyznaczanie dynamicznej mapy 2D na podstawie wielomodalnych danych rejestrowanych przez urządzenia mobilne.

Autor: Kamil Bolek


Promotor:

Dr hab. inż. Adam Świtoński, Polsko- Japońska Akademia Technik Komputerowych

Promotor pomocniczy:

Dr inż. Damian Kasprzak, WASKO S.A.


Recenzenci:

Prof. dr hab. inż. Tadeusz Czachórski, IITiS PAN

Prof. dr hab. inż. Franciszek Seredyński, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Prof. dr hab. inż. Stanisław Kozielski, Politechnika Śląska