Przejdź do treści

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej odbędzie się dnia 09.01.2024 r. o godzinie 13:00 w Sali Konferencyjnej (nr 467, budynek A) w siedzibie Uczelni

Tytuł rozprawy:

The application of data mining and machine learning techniques to study eye movement properties in the context of neurodegenerative diseases and changes in the emotional system 

Autor: Albert Śledzianowski


Promotor:

Dr hab. Andrzej Przybyszewski, prof. Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych


Recenzenci:

Prof. dr hab. Henryk Rybiński, Politechnika Warszawska,

Prof. dr hab. Ryszard Tadeusiewicz, Akademia Górniczo-Hutnicza,

Prof. dr hab. Paweł Mikołajczak, Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Chełmie.