Przejdź do treści

Informacje ogólne

Ważne daty:


Wydział Kultury Japonii PJATK prowadzi studia licencjackie, których przedmiotem są język i kultura Japonii. Studia te, realizowane na kierunku kulturoznawstwo, mają profil podwójnie praktyczny. Po pierwsze, dają dobre przygotowanie językowe – opanowany w stopniu średnio zaawansowanym język japoński (na studiach stacjonarnych można go realizować zarówno w wersji standardowej, jak i intensywnej – zaawansowanej), w węższym zakresie także koreański. Po drugie, w trakcie zajęć o charakterze warsztatowym rozwijane są umiejętności korzystania z technik komputerowych i nowych mediów (obróbka obrazu, edytorstwo tekstu, prezentacje i projekty). Częścią programu są też praktyki zawodowe w wymiarze 720 godzin w ciągu trzech lat. Nauczanie jest prowadzone w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym.


Niezależnie od swego praktycznego profilu, studia mają charakter zdecydowanie humanistyczny. Program kulturoznawczy realizowany jest głównie w oparciu o materiał z zakresu kultury Japonii. Proponowane przedmioty dają w pierwszej kolejności pogłębioną znajomość dawnej kultury i jej form klasycznych, takich jak teatr, literatura, sztuki piękne, estetyka, religie i in. Równolegle studenci zapoznają się z dzisiejszym, nowoczesnym obliczem tego kraju. Wykładowcy (w tym rodowici Japończycy) prezentują najnowsze zjawiska w życiu kulturalno-społecznym, aktualne trendy w kulturze masowej i popularnej, obejmującej film, komiks, nowoczesne media, a także zapoznają z realiami życia, dając w sumie znajomość Japonii „od podszewki”. Na zajęciach o charakterze warsztatowym studenci rozwijają umiejętności, które znajdą zastosowanie w pracy zawodowej przy popularyzacji kultury – od wytwarzania japońskich przedmiotów artystycznych po aktorstwo w tradycyjnym teatrze.


Można powiedzieć, że równorzędne ukazanie japońskiej tradycji i nowoczesności – gdzie współczesność przedstawiana jest na tle szerokiej panoramy form dawnych – jest unikatową cechą studiów w PJATK. Dzięki harmonijnie skonstruowanemu programowi, łączącemu wiedzę teoretyczną z praktyką, absolwenci posiadają kwalifikacje, pozwalające na pracę zawodową w różnym charakterze w instytucjach o profilu społeczno-kulturalnym. Jako że w programie znajdują się także przedmioty ogólnohumanistyczne, licencjaci będą przygotowani do podjęcia studiów magisterskich na innych kierunkach (humanistycznych, społecznych, językowych).


Władze Wydziału Kultury Japonii

Dziekan wydziału

prof. dr hab. Jerzy Wasilewski

Rada wydziału

  • prof. Mitsuhiko Toho (Prodziekan wydziału)
  • prof. dr hab. Lech Mróz
  • mgr Ewa Krassowska-Mackiewicz
  • dr Radosław Siedliński
  • dr Jakub Karpoluk
  • dr Aneta Pierzchała-Suska
  • mgr Karolina Tarasiuk

Sekretariat Wydziału Kultury Japonii

mgr Karolina Pyrżak
e-mail: sekretariatwkj@pja.edu.pl
tel.: (+48) 22 58 44 585
Budynek B, pokój B 334


Polska-Japonia

Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych co roku ma przyjemność witać specjalnych gości z Japonii. Więź między PJATK a Japonią dopełnia misję Uczelni — tworzymy osobliwe połączenie między Polską a Japonią.

Wymiany między kadrą dydaktyczną, studentami, a także wyjazdy na studia i praktyki to niezwykłe doświadczenie. Zachęcamy do wyjazdów i aplikowania na stypendia zagraniczne, aby móc poszerzać swoją wiedzę oraz poznawać ludzi i przeżywać niezapomniane chwile!


Zobacz więcej

Studia na Wydziale Kultury Japonii to nie tylko nauka! Pomagamy naszym studentom w rozwijaniu się poza uczelnią i wspieramy ich pasje. Zapoznaj się z naszymi osiągnięciami, możliwościami praktyk i stypendiów oraz z artystyczną stroną wydziału – warsztatami rękodzieła japońskiego!


Interesujesz się Dalekim Wschodem?

Dołącz do nas i studiuj kulturę Japonii w PJATK!