Przejdź do treści

Informacje ogólne

Życie studentów naszej Uczelni krąży wokół Samorządu Studenckiego oraz licznych kół naukowych. Koła naukowe to doskonałe miejsce do zdobywania dodatkowej wiedzy i umiejętności zgodnych z Waszymi zainteresowaniami.

Koła naukowe aktywnie realizują autorskie projekty, popularyzują działalność badawczą i dają możliwość prezentacji swoich osiągnięć w kraju i za granicą poprzez udział w konkursach, konferencjach itp. Podczas codziennych zmagań wspiera je szerokie grono wykwalifikowanej kadry naukowej.


Koła naukowe

Project Management

Project Management 

Jesteś osobą kreatywną i pełną energii? Interesujesz się zarządzaniem, biznesem, IT lub marketingiem? Chcesz zaangażować się w działalność prostudencką? Mamy coś dla Ciebie! Jedynymi warunkami, jakie musisz spełnić, aby do nas dołączyć jest głowa pełna pomysłów, chęć do działania i proaktywność. Z tymi cechami bez problemu się u nas odnajdziesz.

Opiekę naukową sprawuje: mgr Piotr Gago 

Erasmus Student Network

Erasmus Student Network

ESN PJATK jest częścią Erasmus Student Network, sieci organizacji studenckich działających na uczelniach w całej Europie. Do zadań sekcji ESN należy wsparcie studentów podczas wymiany oraz promocja mobilności. Łączymy studentów zagranicznych, którzy przyjeżdżają na PJATK na wymianę Erasmus+ ze studentami uczelni oraz studentów wyjeżdżających z tymi, którzy brali udział w wymianie. Organizujemy wydarzenia integrujące studentów przyjeżdżających ze studentami PJATK oraz promujące mobilność w ramach programu Erasmus+. esn@pjwstk.edu.pl

Opiekę naukową sprawuje: mgr Olga Wroniewicz

Haplab

Haplab

Główną ideą klubu jest pomoc zagranicznym studentom zrozumieć inną kulturę, co pozwala im zobaczyć własną kulturę z lepszego punktu widzenia i zrozumieć, że siła tkwi w różnicach, a nie w podobieństwach. Ponadto klub pomaga też zagranicznym studentom w adaptacji i w zrozumieniu polskiej kultury. Zadania Haplabu obejmują również pośredniczenie w uzyskaniu pomocy prawnej np. w przypadku dokumentów, które są wymagane w Polsce.

Opiekę naukową sprawuje: mgr Marta Myszewska

Data Science Club

Data Science Club

Koło ma na celu zrzeszać studentów zainteresowanych tematyką Data Science. Autorskie projekty koła, współpraca z największymi pracodawcami oraz udział w Hackatonach to główne pole działalności DSC. Poza wspólną pracą studenci mają możliwość rozwijania swoich kompetencji, jak i umiejętności miękkich na organizowanych szkoleniach oraz warsztatach. Największą siłą Data Science Club jest różnorodność jego członków oraz podejmowanych tematów. Znajdzie się tu miejsce dla fanów lotnictwa, F1, literatury czy kosmosu, a każdy pomysł ma szanse na realizację.

Opiekę naukową: dr. hab. Grzegorz Wojcik

Rękodzieło japońskie OTEDAMA

Rękodzieło japońskie OTEDAMA

Jest to koło, którego ideą jest pogłębianie wiedzy na temat sztuki i estetyki japońskiej oraz prezentacja i propagowanie wśród studentów tradycyjnych japońskich przykładów rękodzieła japońskiego. Będzie można na nim poznać wiele tajników i technik tworzenia tradycyjnych zabawek japońskich, wyrobów artystycznych, ozdób i przedmiotów codziennego użytku

Opiekę naukową sprawuje: mgr Ewa Krassowska-Mackiewicz

4MA DESIGN

4MA DESIGN

Koło działa przy kierunku Architektura Wnętrz. Celem jego uczestników jest zdobywanie wiedzy merytorycznej oraz praktycznej z wszelkich dziedzin nauki i życia, związanych z szeroko pojętą architekturą, wzornictwem, kulturą i sztuką.

Opiekę naukową sprawuje: mgr Aleksander Lesiewicz

Robolab

Robolab

Koło ma za zadanie udostępnienie studentom możliwości rozwoju w zakresie robotyki oraz promocję tematów robotycznych wśród pozostałych studentów PJATK i na zewnątrz naszej Uczelni.

Opiekę naukową sprawuje: mgr inż. Piotr Gnyś

Programowanie urządzeń mobilnych

Programowanie urządzeń mobilnych

Celem członków koła jest zdobywanie oraz poszerzenie wiedzy praktycznej z dziedziny programowania dla urządzeń mobilnych, a także propagowanie wiedzy z zakresu programowania i wykorzystywania urządzeń mobilnych w społeczności PJATK oraz poza murami Uczelni.

Opiekę naukową sprawuje: dr inż. Michał Tomaszewski


Zasady rejestracji kół naukowych

Aby założyć koło naukowe, Student z którego ramienia wyszła inicjatywa, powinien dostarczyć teczkę z dokumentami: 

Aby koło powstało konieczne jest zebranie co najmniej 10 studentów/studentek  PJATK chętnych do działalności w kole oraz zorganizowanie zebrania założycielskiego, na którym koło zostanie formalnie powołane do życia. Na zebraniu tym należy podjąć uchwałę o powstaniu koła i nadaniu statutu. 

1. Czytelną listę 10 studentów chetnych aby utwprzyc koło. Lista powinna być podpisana przez studentów wraz z ich numerami studenta. Jak również listę członków założycieli koła jeżeli jest ich więcej niż jedna osoba.
2. Regulamin koła naukowego, w szczegolności warto zwrócić uwagę na: 

  • zasady rekrutacji do koła nowych studentów 
  • zasady zmian personalnych (np. możliwść wykluczenia studenta z koła naukowego)
  • zasady powłania nowego przewodniczącego koła 

4. Wniosek o założenie koła naukowego, skierowanego do Pani Prorektor ds. Studenckich a w nim:

  • nazwę koła, 
  • cel i zakres działalności, 
  • informację o zasięgu działania (przy jednym wydziale lub kilku wydziałach. Na powiadomieniu konieczny jest podpis dziekana lub kierownika katedry, że przyjmują powstanie koła do wiadomości), 
  • informacje o studencie wybranym do reprezentacji  (imię i nazwisko, kierunek i rok studiów, nr albumu, adres e-mail, telefon kontaktowy), 
  • informacje o wybranym opiekunie koła spośród pracowników PJATK (chodzi o opiekuna naukowego spośród pracowników naukowo-dydaktycznych wraz z jego adresem e-mail i podpisem, że przyjmuje rolę opiekuna koła)

Dane kontaktowe i dokumenty

Wszystkie dokumenty należy dostarczyć do Pani Marty Myszewskiej (Dział Promocji), która odpowiada za administrowanie kołami naukowymi.

Marta Myszewska
Kierowniczka Działu Promocji
myszewska@pja.edu.pl 
+48 22 58 44 503
pon. – pt. 10:00 – 18:00