Przejdź do treści

Project Management

Jesteś osobą kreatywną i pełną energii? Interesujesz się zarządzaniem, biznesem, IT lub marketingiem? Chcesz zaangażować się w działalność prostudencką? Mamy coś dla Ciebie! Jedynymi warunkami, jakie musisz spełnić, aby do nas dołączyć jest głowa pełna pomysłów, chęć do działania i proaktywność. Z tymi cechami bez problemu się u nas odnajdziesz.

Opiekę naukową sprawuje: mgr Piotr Gago 

Kontakt
e-mail: pm@pjwstk.edu.pl


Erasmus Student Network

ESN PJATK jest częścią Erasmus Student Network, sieci organizacji studenckich działających na uczelniach w całej Europie. Do zadań sekcji ESN należy wsparcie studentów podczas wymiany oraz promocja mobilności. Łączymy studentów zagranicznych, którzy przyjeżdżają na PJATK na wymianę Erasmus+ ze studentami uczelni oraz studentów wyjeżdżających z tymi, którzy brali udział w wymianie. Organizujemy wydarzenia integrujące studentów przyjeżdżających ze studentami PJATK oraz promujące mobilność w ramach programu Erasmus+.

Opiekę naukową sprawuje: mgr Olga Wroniewicz

Kontakt
e-mail: esn@pjwstk.edu.pl


Haplab

Główną ideą klubu jest pomoc zagranicznym studentom w zrozumieniu innej kultury, co pozwala im zobaczyć własną kulturę z innego punktu widzenia i zrozumieć, że siła tkwi w różnicach. Ponadto klub pomaga też zagranicznym studentom w adaptacji i w zrozumieniu polskiej kultury. Zadania Haplabu obejmują również pośredniczenie w uzyskaniu pomocy prawnej np. w przypadku dokumentów, które są wymagane w Polsce.

Opiekę naukową sprawuje: Marta Myszewska

Kontakt
e-mail: WKRÓTCE


Data Science Club

Koło ma na celu zrzeszać studentów zainteresowanych tematyką Data Science. Autorskie projekty koła, współpraca z największymi pracodawcami oraz udział w Hackatonach to główne pole działalności DSC. Poza wspólną pracą studenci mają możliwość rozwijania swoich kompetencji, jak i umiejętności miękkich na organizowanych szkoleniach oraz warsztatach. Największą siłą Data Science Club jest różnorodność jego członków oraz podejmowanych tematów. Znajdzie się tu miejsce dla fanów lotnictwa, F1, literatury czy kosmosu, a każdy pomysł ma szanse na realizację.

Opiekę naukową: dr. hab. Grzegorz Wojcik

Kontakt
e-mail: dsc@pjwstk.edu.pl 


Rękodzieło japońskie OTEDAMA

Jest to koło, którego ideą jest pogłębianie wiedzy na temat sztuki i estetyki japońskiej oraz prezentacja i propagowanie wśród studentów tradycyjnych japońskich przykładów rękodzieła japońskiego. Będzie można na nim poznać wiele tajników i technik tworzenia tradycyjnych zabawek japońskich, wyrobów artystycznych, ozdób i przedmiotów codziennego użytku

Opiekę naukową sprawuje: mgr Ewa Krassowska-Mackiewicz

Kontakt
e-mail: ewa.mackiewicz@pjwstk.edu.pl


4MA DESIGN

Koło działa przy kierunku architektura wnętrz. Celem jego uczestników jest zdobywanie wiedzy merytorycznej oraz praktycznej z wszelkich dziedzin nauki i życia, związanych z szeroko pojętą architekturą, wzornictwem, kulturą i sztuką.

Opiekę naukową sprawuje: mgr Aleksander Lesiewicz


Robolab

Koło ma za zadanie udostępnienie studentom możliwości rozwoju w zakresie robotyki oraz promocję tematów robotycznych wśród pozostałych studentów PJATK i na zewnątrz naszej Uczelni.

Opiekę naukową sprawuje: mgr inż. Maciej Maciejewski

Kontakt
e-mail: macmac@pjwstk.edu.pl


Programowanie urządzeń mobilnych

Celem członków koła jest zdobywanie oraz poszerzenie wiedzy praktycznej z dziedziny programowania dla urządzeń mobilnych, a także propagowanie wiedzy z zakresu programowania i wykorzystywania urządzeń mobilnych w społeczności PJATK oraz poza murami Uczelni.

Opiekę naukową sprawuje: dr inż. Michał Tomaszewski

Kontakt
e-mail: michalgrygolec@pjwstk.edu.pl


Google Developers Student Club PJATK

Koło studenckie Google Developers (GDSC) to grupy społecznościowe dla studentów zainteresowanych technologiami Googla dla programistów. Dołączając do GDSC studenci poszerzają swoją wiedzę w środowisku uczenia się peer-to-peer i tworzą rozwiązania dla lokalnych firm i ich społeczności.

Opiekun: Piotr Gago

Kontakt
e-mail: s24837@pjwstk.edu.pl
s28238@pjwstk.edu.pl
s24331@pjwstk.edu.pl 


xr_c students club

Transdyscyplinarne Koło Naukowe XR przy XR Center PJATK

opiekun: dr Wiesław Kopeć, profesor PJATK

Kontakt
e-mail: w.stawski@pja.edu.pl


Zasady rejestracji kół naukowych

Aby koło powstało, konieczne jest zebranie co najmniej 10 studentów/studentek PJATK chętnych do działalności w kole oraz zorganizowanie zebrania założycielskiego, na którym koło zostanie formalnie powołane do życia. Na zebraniu należy podjąć uchwałę o powstaniu koła i nadaniu statutu

Aby założyć koło naukowe, Student, z którego ramienia wyszła inicjatywa, powinien dostarczyć teczkę z dokumentami: 

1. Czytelną listę 10 studentów chetnych, aby utworzyć koło. Lista powinna być podpisana przez studentów wraz z ich numerami studenta. Ponadto, listę członków założycieli koła, jeżeli jest ich więcej niż jedna osoba.

2. Regulamin koła naukowego, w którym w szczegolności warto zwrócić uwagę na: 

  • zasady rekrutacji nowych członków do koła naukowego,
  • zasady zmian personalnych (np. możliwść wykluczenia studenta z koła naukowego),
  • zasady powołania nowego przewodniczącego koła.

3. Wniosek o założenie koła naukowego, skierowany do Pani Prorektor ds. Studenckich, a w nim:

  • nazwę koła naukowego, 
  • cel i zakres działalności koła naukowego, 
  • informację o zasięgu działania (przynależność do jednego wydziału lub kilku wydziałów. Na wniosku konieczny jest podpis dziekana lub kierownika katedry (na wydziale Informatyki), że wiedzą o powstaniu koła naukowego), 
  • informacje o studencie wybranym do reprezentowania koła naukowego  (imię i nazwisko, kierunek i rok studiów, nr albumu, adres e-mail, telefon kontaktowy), 
  • informacje o wybranym opiekunie koła spośród pracowników PJATK (chodzi o opiekuna naukowego spośród pracowników naukowo-dydaktycznych wraz z jego adresem e-mail i podpisem, że przyjmuje rolę opiekuna koła)

Dane kontaktowe i dokumenty

Wszystkie dokumenty należy dostarczyć do Pani Anety Ługowskiej, która odpowiada za płynne działania i koordynację kół naukowych.

Aneta Ługowska
Kierownik do spraw kontaktów ze społecznością studencką
aneta@pja.edu.pl 
pon. – pt. 8:00 – 16:00

Chcesz aktywnie uczestniczyć w życiu Uczelni?

Skontaktuj się z Działem Promocji, a my pomożemy Ci znaleźć coś dla siebie!