Przejdź do treści

Rekrutacja na wyjazdy do Japonii

Rekrutacja na wyjazdy do Japonii przebiega zgodnie z terminami wyznaczonymi corocznie przez uczelnie partnerskie i jest inna dla każdej z tych uczelni. Biuro Współpracy Międzynarodowej mailowo przekazuje informacje o naborach stypendialnych odpowiednim rocznikom odpowiednich wydziałów. Rekrutacja na studia w Japonii odbywa się w ramach wewnętrznych rekrutacji wydziałów. Zakwalifikowani studenci są zobowiązani do wypełnienia formularza aplikacyjnego online dot. studiów w Japonii.


Partnerskie programy stypendialne w Japonii

Szkoły partnerskie w Japonii

Josai Central European Scholarship Program
ITO Foundation Scholarship
Yamanashi Gakuin University