Przejdź do treści
Ważne!

Studia przez Internet w PJATK to edukacja umożliwiająca pracę nad materiałem udostępnionymi przez prowadzących dydaktyków w dowolnym czasie przez system uczelniany – Edux. Dzięki platformie Edux, studenci uczą się poza siedzibą PJATK i nie mają zajęć na kampusie.
Studenci mają obowiązkowa Sesję egzaminacyjną i sesję laboratoryjną na koniec semestru, która odbywa się na terenie uczelni.


Zakresy specjalistyczne

Wybór zakresu specjalistycznego następuje na drugim roku studiów stacjonarnych lub na trzecim roku studiów niestacjonarnych. Studenci decydują się na wybór zakresu wypełniając ankietę. Każdy student jest zobowiązany do wyboru jednego zakresu, na którym będzie kontynuować studia. Studenci, którzy chcieliby zdecydować się na dwa zakresy jednocześnie, powinni zaznaczyć swój wybór w ankiecie. Informacje na temat ankiety i czasu na jej wypełnienie są rokrocznie przekazywane studentom. Po zakończeniu czasu jej trwania zmiana decyzji nie jest możliwa.

Osoby studiujące w trybie ITN, które chcą rozpocząć dyplomowy zakres specjalistyczny w najbliższym semestrze, powinny zgłosić się do dziekanatu, aby aktywować konto w ankiecie. Dotyczy to również osób, które już kiedyś wybierały zakres, a chcą go rozpocząć ponownie.

Bazy Danych

Osoba koordynująca: prof. dr hab. Lech Banachowski

Symbol: A

Tematyka zakresu specjalistycznego

W programie zajęć jest nauka programowania, administrowania i strojenia bazy danych na przykładzie systemów Oracle, Microsoft SQLServer, IBM DB2, MySQL, PostgreSQL. Dodatkowo, studenci zapoznają się z: projektowaniem, administrowaniem i strojeniem baz danych; uczą się używać narzędzia CASE; tworzą aplikacje baz danych działających w Internecie i w sieci lokalnej.

Możliwości wykorzystania zdobytej wiedzy w przyszłej pracy zawodowej

Przygotowuje absolwentów do pracy w firmach i działach informatycznych na stanowiskach: analityka, projektanta systemu informatycznego, administratora systemu baz danych, programisty tradycyjnych aplikacji, projektanta aplikacji internetowych oraz projektanta i administratora portalu internetowego.

Przykładowe tematy prac dyplomowych

 • Biblioteka;
 • Turystyka;
 • Third Country Training Program;
 • JazzWorld Society;
 • System statystycznego wspomagania w grach losowych;
 • Herbaciarnia on-line;
 • System do obsługi stowarzyszenia „Edukacja pod żaglami”;
 • Sklep internetowy;
 • Australia – aplikacja edukacyjna dla dzieci.

Opis laboratorium

Laboratorium wyposażone jest w wirtualne serwery: projektowe, baz danych i aplikacji. Do dyspozycji studentów jest wiele narzędzi programistycznych, projektowych i systemowych, takich jak:

 • narzędzia CASE do prowadzenia prac projektowych: Oracle Designer, Micro-soft Visio;
 • metodyki projektowe firm Oracle, Microsoft i Rational Software (IBM);
 • systemy baz danych: Oracle, MS SQLServer, DB2, Postgres, MySQL;
 • środowiska do tworzenia aplikacji klienckich: Visual Basic, Java, C, C#, C++, Oracle Forms, Oracle Reports;
 • środowiska do tworzenia aplikacji internetowych: Oracle Internet Application Server, Oracle JDeveloper, Microsoft Internet Information Server, ASP.NET, Apache, PHP, Java Servlets, JSP, EJB, XML, serwisy webowe.

Zapraszamy na stronę Katedry Baz Danych:

Najbardziej specyficzne dla tej sylwetki przedmioty w programie studiów to:

Inżynieria Oprogramowania

Osoba koordynująca: prof. dr hab. Kazimierz Subieta

Symbol: A_IO

Tematyka zakresu specjalistycznego

W programie studiów jest analiza i projektowanie systemów informatycznych przy użyciu metodyk obiektowych (UML) i obiektowych narzędzi CASE. Poruszane są też zagadnienia inżynierii oprogramowania, w tym omówienie jego pełnego cyklu życiowego (faza strategiczna, analiza, projektowanie, konstrukcja, testowanie, wdrożenie, pielęgnacja, modyfikacja). Studenci uczą się zarządzania przedsięwzięciem programistycznym, zaawansowanymi graficznie interfejsami użytkownika oraz projektami inżynierskimi łączącymi bazy danych, inżynierię oprogramowania i technologie rozproszone (Internet). 

Możliwości wykorzystania zdobytej wiedzy w przyszłej pracy zawodowej

Przygotowuje specjalistów z zakresu analizy, projektowania i administrowania dużych systemów informatycznych, metod inżynierii oprogramowania, metod projektowania baz danych, metod zwiększania jakości oprogramowania, metod integracji z Internetem. Są oni poszukiwani przez średnie i duże firmy komputerowe (w tym zagraniczne) realizujące kluczowe projekty informatyczne dla instytucji rządowych i administracyjnych, banków, przedsiębiorstw państwowych i prywatnych, szkół, wojska, mediów.

Przykładowe tematy prac dyplomowych

 • Repozytorium ponownego użycia;
 • Zarządzanie wiedzą i ryzykiem w firmie programistycznej;
 • Oprogramowanie wspomagające budowę i działanie sklepu internetowego;
 • System przepływu prac wspomagający zarządzanie dokumentami i jakością oprogramowania;
 • System wspomagający nauczanie analizy i projektowania obiektowego;
 • System zarządzania treścią służący do tworzenia aplikacji internetowych.

Opis laboratorium

Na zajęciach wykorzystuje się różne pakiety CASE, Microsoft SQL Server, Microsoft Internet Information Server/ASP, Oracle, Visual Basic, Java, platforma .NET, przeglądarki WWW. Od 2005 roku używany jest też software IBM: RAD, WebSphere i Rational.

Sieci komputerowe

Osoba koordynująca: dr hab. Adam Wierzbicki

Symbol: B

Tematyka zakresu specjalistycznego

W ramach zakresu prowadzone są zajęcia z tematyki:

 • ochrony informacji w sieciach komputerowych;
 • konfiguracji i stosowania systemów zapór ogniowych, wykrywania i zapobiegania włamaniom;
 • ukrywania informacji (steganografii), stosowania znaków wodnych;
 • zastosowań kryptografii i kryminalistyki cyfrowej;
 • programowania rozproszonego;
 • projektowania i budowy bezpiecznego i wydajnego oprogramowania, w tym oprogramowania sieciowego;
 • protokołów zapewniających jakość usług (QoS) w sieciach komputerowych;
 • zarządzania sieciami komputerowymi;
 • zaawansowanych protokołów rutingu oraz projektowania sieci lokalnych, sieci VLAN i VPN;
 • projektowania i zarządzania urządzeniami zapewniającymi diagnostykę sieci;
 • konfigurowania sieci, oceny jej wydajności i szybkości transmisji;
 • administrowania i konfigurowania podstawowych systemów sieciowych, operacyjnych i baz danych;
 • techniki projektowania i eksploatacji sieci bezprzewodowych.

Możliwości wykorzystania zdobytej wiedzy w przyszłej pracy zawodowej

Po ukończeniu zakresu absolwenci są ekspertami w zakresie zarządzania sieciami komputerowymi, ochrony informacji, projektowania, a także bezpiecznego i wydajnego oprogramowania oraz z dziedziny kryminalistyki cyfrowej. Są oni potencjalnymi pracownikami firm, które stosują sieci komputerowe i wymagają zapewnienia ich bezpieczeństwa oraz wysokiej wydajności i niezawodności. Firmy produkujące oprogramowanie, działające w obszarach e-commerce, e-learning, e-government, e-business, poszukują specjalistów w dziedzinie zabezpieczenia oprogramowania oraz danych. Oddzielną kategorię stanowią specjaliści ds. kryminalistyki cyfrowej zatrudniani w dużych firmach lub organizacjach, które przeciwdziałają naruszaniu bezpieczeństwa informacji lub w wypadku przestępstw cyfrowych.

Przykładowe tematy prac dyplomowych

 • Protokoły uwierzytelnienia i autoryzacji w sieciach komputerowych;
 • Metody dochodzenia w kryminalistyce cyfrowej;
 • Zapewnianie ochrony informacji w bankowości elektronicznej;
 • Metody cyfrowych znaków wodnych;
 • Audyt systemów wykrywania włamań;
 • Planowanie i wdrożenie usług „Voice over IP”;
 • Sterowanie urządzeniami za pośrednictwem sieci komputerowych;
 • Analiza protokołów sieciowych;
 • Zarządzanie i administracja sieciami komputerowymi;
 • Analiza porównawcza mediów sieciowych;
 • Sieciowe sterowniki urządzeń niestandardowych;
 • Mechanizmy redundantne w sieciach komputerowych.

Opis laboratorium

Zakres posiada laboratorium specjalistyczne wyposażone w urządzenia przeznaczone do budowy sieci komputerowych. Znajduje się tu kilka przenośnych szaf (Racks) ze switchami oraz routerami firmy Cisco. Istnieje także możliwość wypożyczenia lub korzystania na miejscu z urządzeń mobilnych. Do dyspozycji studentów są także komputery Apple wspomagające tworzenie oprogramowania w oparciu o język ObjectiveC. Warto wymienić też pozostałe urządzenia:

 • Nokia Lumia (różne rodzaje);
 • Samsung Galaxy (SIII x 2, Note II x 4, Tab 3);
 • Nexus (4, 10);
 • Apple (iPad Air x 2, iPhone 4, iPhone 5S, iPhone 5C);
 • Motorola Xoom;
 • kostki Dice+ (x2);
 • Dell Venue 8;
 • Epoc Emotive.
Multimedia

Osoba koordynująca: dr hab. Alicja Wieczorkowska

Symbol: E

Tematyka zakresu specjalistycznego

Studenci zapoznają się z elementami technologii nagrań i nagłaśniania, technikami rejestracji danych multimedialnych, formatami sygnału wideo i TV, zaawansowaną technologią Flash, a także językiem wizualnym, estetyką muzyczną i prawami autorskimi. Laboratorium multimediów wraz z salą do ćwiczeń laboratoryjnych dla przedmiotu Multimedia oferują odpowiednią bazę sprzętową i software’ową do przygotowania projektów multimedialnych. Studenci uczą się obsługi i tworzenia aplikacji MM, edycji stron WWW, algorytmów kompresji i przetwarzania danych MM. Studenci poznają podstawowe techniki związane z inżynierią dźwięku oraz obrazu, rzeczywistością wirtualną, przekazem interaktywnym, interfejsami dźwiękowymi i wizyjnymi, metodami syntezy dźwięku i teorią koloru. Zgłębiają również właściwości wzroku i słuchu człowieka, różnorodne zastosowania technik multimedialnych, a także zagadnienia komunikacji z komputerem przy pomocy mowy (synteza i rozpoznawanie mowy) oraz dotyku (haptic).

Możliwości wykorzystania zdobytej wiedzy
 w przyszłej pracy zawodowej

Absolwenci mogą znaleźć pracę w studiach cyfrowych jako realizatorzy postprodukcji, w działach handlowych firm przy obsłudze i rozwijaniu oprogramowania handlu elektronicznego (e-commerce), w firmach software’owych (przygotowywanie interfejsu dla użytkownika), w firmach integrujących systemy informatyczne (integratorzy systemów MM), w bankach (obsługa i rozwój cyfrowych systemów monitoringu i nadzoru), w firmach biomedycznych (wizualizacja), w serwisach internetowych, u operatorów telekomunikacyjnych i wszędzie tam, gdzie konieczne jest opracowywanie graficznych interfejsów dla użytkownika.

Przykładowe tematy prac dyplomowych

 • Multimedialny portal tutoriali edukacyjnych;

 • Projekt multimedialnej kampanii reklamowej;

 • Interaktywny film DVD – VIDEO;

 • Interaktywny przewodnik po telewizji HD TV;

 • Encyklopedia biologii;
 • Film od pomysłu do realizacji – realizacja filmu krótkometrażowego;

 • Funcam – gry interaktywne dla dzieci;

 • Serwis internetowy – Makrofotografia.

Opis laboratorium 

Studenci mają dostęp do Laboratorium Multimediów oraz Laboratorium Barwy. To pierwsze wyposażone jest w profesjonalne studio nagrań ze sprzętem i oprogramowaniem do nagrań oraz montażu materiałów fonicznych, a także wideofonicznych. Do dyspozycji są miksery (foniczny i wideofoniczny), korektor, interfejs MIDI, magnetofon ADAT, CD, hard-disc recorder, procesor efektów, syntezatory, mikrofony, głośniki i słuchawki, kamery, aparat cyfrowy, magnetowidy, frame grabber, drukarki i skanery. 

Pracownicy laboratorium zajmują się cyfrowym przetwarzaniem dźwięku (zarówno mowy ludzkiej, jak i dźwięków muzycznych), a także obrazu ruchomego. Laboratorium Barwy zajmuje się natomiast szeroko pojętą barwometrią m.in. cyfrowym przetwarzaniem barw, określaniem charakterystyki barwowej urządzeń czy tworzeniem profili ICC. Możliwe jest tam choćby badanie i ocena dokładności odwzorowania barw, wydruki cyfrowe wielkoformatowe oraz pomiary spektrofotometryczne barw i różnicy barw.

Programowanie aplikacji biznesowych

Osoba koordynująca: dr Krzysztof Barteczko

Symbol: G

Tematyka zakresu specjalistycznego

Tematyka skupia się na narzędziach tworzenia, wdrażania i integrowania biznesowych aplikacji rozproszonych z zastosowaniem najnowocześniejszej technologii. Absolwenci są specjalistami w zakresie programowania systemów biznesowych, znającymi niuanse technologiczne i awangardowe technologie programowania, co daje im wysokie umiejętności projektowania, tworzenia i wdrażania takich systemów, zapewniając jednocześnie dobrą pozycję na rynku pracy.

Czego uczymy:

 • zastosowania i niuansów języków programowania (m.in. Java, C#, Groovy, Scala),
 • programowania rozproszonego w środowiskach Java, .NET, Scala,
 • platform budowy aplikacji Web (m.in. GWT, Vaadin, ExtJS),
 • wzorców projektowych aplikacji biznesowych (m.in. wzorców Enterprise Java Beans),
 • pracy z serwerami aplikacji (m.in. JBoss, Tomcat),
 • programowania na urządzenia mobilne (m.in. Android i WindowsPhone),
 • technologii internetu,
 • administrowania bazami danych.

Możliwości wykorzystania zdobytej wiedzy w przyszłej pracy zawodowej

Absolwenci są specjalistami w zakresie programowania systemów biznesowych. Znają niuanse technologiczne i awangardowe technologie programowania biznesowego, co daje im wysokie umiejętności projektowania i wdrażania takich systemów, zapewniając jednocześnie dobrą pozycję na rynku pracy.

 Przykładowe tematy prac dyplomowych

 • Analiza porównawcza wybranych technologii programowania w wielowarstwowej architekturze aplikacji biznesowych;
 • Tworzenie portali biznesowych przy wykorzystaniu technologii RIA („Rich Internet Application”);
 • Dobór technologii programistycznych w kontekście łańcucha wartości firmy w dobie rewolucji informacyjnej;
 • Programistyczne technologie budowy systemów informacyjnych dla małych i średnich przedsiębiorstw;
 • Projekty praktyczne (systemy dla firm), akcentujące w rozwiązaniach zastosowanie nowych technologii programowania aplikacji biznesowych.

Opis laboratorium

Laboratorium dysponuje mocnym serwerem z możliwością zdalnego dostępu. Przy tworzeniu projektów i prac dyplomowych wykorzystywane jest nowoczesne oprogramowanie (m.in. platformy JEE, .NET, Scala Akka, RubyOnRails, Django, Grails, bazy danych SQL i NoSQL).

Hurtownie danych

Osoba koordynująca: mgr Agnieszka Chądzyńska-Krasowska

Tematyka zakresu specjalistycznego

W programie zajęć jest nauka tworzenia hurtowni danych, począwszy od zaprojektowania i stworzenia centralnej hurtowni, poprzez procesy ETL, budowę kostki, stworzenie środowiska analiz biznesowych, na przygotowaniu wymaganych raportów oraz na wykonaniu analiz eksploracyjnych skończywszy.

Możliwości wykorzystania zdobytej wiedzy w przyszłej pracy zawodowej.

Studenci po ukończeniu zakresu mogą pracować m.in. na stanowiskach: młodszego specjalisty do spraw hurtowni danych, projektanta/analityka/programisty hurtowni danych.

Przykładowe tematy prac dyplomowych:

· Wykorzystanie systemu Business Intelligence do analizy usług medycznych

· System Business Intelligence do analizy danych sprzedażowych dla firmy inwestującej w nieruchomości

· Hurtownia danych dla firmy sprzedającej dostęp do mobilnego internetu

· System do analizy pracy laboratorium badawczego testującego aparaturę RTG

· System Business Intelligence do analizy liczności grup studenckich w PJWSTK