Przejdź do treści

Pod koniec grudnia 2023 roku dr inż. Radosław Nielek został powołany przez Ministra Cyfryzacji na dyrektora Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej – Państwowego Instytutu Badawczego (NASK-BIP).

Dr inż. Radosław Nielek jest absolwentem Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych oraz profesorem w Katedrze Sieci Komputerowych i Systemów Rozproszonych PJATK. Ponadto odbył staże badawcze w Nanyang Technological University w Singapurze i Technische Universitaet Berlin.

Co więcej, dr inż. Radosław Nielek jest autorem około 100 artykułów dotyczących m.in. sztucznej inteligencji, uczenia maszynowego i cyberbezpieczeństwa opublikowanych w prestiżowych międzynarodowych czasopismach i materiałach konferencyjnych.


NASK powstała w 1992 r. przy Uniwersytecie Warszawskim jako zespół koordynacyjny ds. rozwoju akademickich sieci komputerowych Zespół ten odegrał istotną rolę w podłączeniu Polski do Internetu. Od 1993 r. NASK działa jako jednostka badawczo-rozwojowa prowadząca badania naukowe w zakresie telekomunikacji, teleinformatyki i usług teleinformatycznych i jest jednocześnie operatorem telekomunikacyjnym oferującym dostęp do szerokopasmowego Internetu i telefonię klasyczną.


Zobacz inne aktualności