Przejdź do treści

FAQ

Pytania dotyczące studiów pierwszego stopnia

Pytania ogólne

1. Jakie przedmioty muszą być zdawane na maturze, abym mogła dostać się do PJATK?

Na kierunkach informatyka oraz zarządzanie informacją w trybie stacjonarnym wymagana jest zdana matura z matematyki, na Wydział Kultury Japonii przyjmowane są osoby, które zdały nowożytny język obcy.

Jeśli chodzi o kierunek grafika i architektura wnętrz, kandydat po prostu musi dysponować świadectwem dojrzałości – natomiast o przyjęciu decyduje ocena z teczki plastycznej i rozmowy kwalifikacyjnej.

2. Czy na egzaminie maturalnym muszę zdawać rozszerzenie z matematyki, jeśli chcę dostać się na kierunek informatyka?

Matematyka może być zdana na poziomie podstawowym, nie musi być na rozszerzonym.

3. Czy można przenieść się z trybu niestacjonarnego (zaocznego lub internetowego) na stacjonarny (dzienny) lub odwrotnie?

Warunkiem przeniesienia się są: zgoda Dziekana, wolne miejsce w grupach i ewentualna konieczność nadrobienia różnic programowych, wynikających z programu. Przenosić można się dopiero po zakończeniu semestru.

4. Czy teczka na rozmowę kwalifikacyjną musi zawierać 30 prac?

Tak, musi być 30 prac. Żeby ocenić prawidłowo warsztat kandydata, teczka musi być przygotowana zgodnie z wytycznymi, które są dostępne na stronie w zasadach rekrutacji

5. Jakie pytania są zadawane podczas rozmowy kwalifikacyjnej na grafikę?

Rozmowa na grafikę dotyczy ogólnie zakresu kultury i sztuki, zainteresowań związanych ze sztuką, wiedzy o filmie, teatrze, muzeach, wystawach, etc.Pytania dotyczące studiów drugiego stopnia

6. Czego można się spodziewać i na czym polega rozmowa kwalifikacyjna na studia drugiego stopnia na kierunek zarządzanie informacją?

Rozmowa polega na przeanalizowaniu zdobytej wiedzy w trakcie studiów pierwszego stopnia (ewentualnie poza studiami) – zwłaszcza w odniesieniu do umiejętności informatycznych. Nie jest to egzamin. W przypadku stwierdzenia braków, kandydat może otrzymać od komisji rekrutacyjnej sugestię uzupełnienia semestru/roku zerowego. 

7. Czy mam szanse na rozpoczęcie studiów drugiego stopnia na kierunku informatyka, jeśli nie kończyłem studiów pierwszego stopnia na tym kierunku?

Tak, istnieje taka możliwość. Warunkiem koniecznym jest posiadanie dyplomu ukończenia minimum studiów pierwszego stopnia. Jeśli ktoś ukończył studia z innego kierunku niż informatyka (lub kierunków pokrewnych) powinien dołączyć do dokumentów aplikacyjnych informację dotyczącą posiadanej wiedzy z zakresu informatyki, np. CV z naciskiem na umiejętności informatyczne, certyfikaty, zaświadczenia z pracy, itd.

8. W jaki sposób można dostarczyć dokumenty?

Skany dokumentów wgrywa się na portal rekrutacyjny. Na koniec rekrutacji trzeba okazać oryginały (świadectwa dojrzałości i dyplomu ukończenia studiów wraz z suplementem). Oryginały można dostarczyć osobiście, wysłać pocztą lub kurierem.

9. Czym się różni skan dokumentu od jego oryginału?

Skan oryginału to wersja elektroniczna oryginalnego dokumentu. Oryginał to fizyczny dokument, który posiada kandydat na studia np. świadectwo dojrzałości, które otrzymał po zdaniu matury lub dyplom wraz suplementem po ukończeniu studiów. Na potrzeby wstępnej rekrutacji wystarczy wgranie skanu świadectwa/dyplomu do systemu rekrutacyjnego. 

Natomiast na zakończenie rekrutacji konieczne jest okazanie oryginału tego dokumentu albo oryginalnego odpisu albo duplikatu lub kopii poświadczoną za zgodność z oryginałem przez notariusza.

10. Czy PJATK zatrzymuje oryginały dokumentów (matura, dyplom)?

Nie. Zgodnie z „Ustawą – prawo o szkolnictwie wyższym i nauce” uczelnie muszą dysponować kopią poświadczoną za zgodność z oryginałem. Poświadczyć musi pracownik uczelni.

11. Czy ktoś za mnie może przynieść dokumenty rekrutacyjne (np. mama)?

Tak. Dokumenty takie jak: matura, dyplom może przynieść ktoś inny. Pracownik Działu Rekrutacji zrobi kserokopię, poświadczy za zgodność z oryginałem i zaraz odda oryginał. Inne dokumenty, np. podanie, dowód wpłaty, kontrakt wystarczy wgrać na portal lub wysłać mailem. 

12. Czy można przyjść i porozmawiać o studiach i rekrutacji?

Tak, Dział Rekrutacji jest otwarty dla kandydatów w godzinach pracy. Informację można również uzyskać telefonicznie lub wysyłając maila.

13. Czy Uczelnia wymaga zaświadczeń lekarskich?

Nie wymagamy zaświadczeń lekarskich.

14. Czy w rejestracji można wybrać więcej niż jeden kierunek?

Rekrutować można się na jeden kierunek, ale później można go w trakcie procesu rekrutacji zmienić.

15. Czy za rozmowę kwalifikacyjną mogę zapłacić gotówką w dniu rozmowy?

Nie. W PJATK można płacić przelewem na swój indywidualny numer konta lub kartą w Dziale Rekrutacji

16. Na jakie konto muszę robić przelew?

Każdy kandydat ma swój indywidualny numer konta na profilu rejestracji online.

17. Czy pierwszą ratę trzeba zapłacić przed podpisaniem kontraktu?

Tak, pierwszą ratę trzeba zapłacić przed podpisaniem kontraktu.

18. Co to jest kontrakt i w jaki sposób można go podpisać?

Kontrakt to umowa pomiędzy Uczelnią a studentem. Znajdują się w nim zarówno prawa, jak i obowiązki studenta wobec uczelni i odwrotnie.

W kontrakcie podane są między innymi: czesne na poszczególne lata, zasady dysponowania prawami autorskimi po stronie studenta i PJATK, dodatkowe opłaty, zasady rezygnacji ze studiów, itd.

Kandydat otrzymuje kontrakt na adres mailowy podany w rekrutacji, podpisuje go i odsyła skan.

19. Czy rodzic może podpisać kontrakt za studenta?

Rodzic nie może podpisać kontraktu za studenta, nawet w sytuacji, gdy jest on niepełnoletni. 

W przypadku kandydata niepełnoletniego jest konkretny akapit, który musi podpisać rodzic czy opiekun, ale pozostałą część kontraktu podpisuje student.

20. Jak wyglądają zniżki dla rodziny?

Podanie o zniżkę składają w dziekanacie członkowie rodziny, którzy mają status studenta. Zniżka wynosi 25% redukcji czesnego dla każdego studenta i przyznawana na okres wspólnego studiowania. Jeśli któraś ze stron np. przerwie studia, to druga osoba traci tę zniżkę.

21. Jak wygląda rezygnacja ze studiów?

Kandydat może zrezygnować ze studiów w dowolnym momencie. Trzeba to zrobić poprzez system podań studenckich. 

22. Ile wynosi czesne dla obcokrajowców?

Czesne za studia jest takie samo dla wszystkich, bez względu czy kandydat jest z Polski czy z zagranicy.

23. Byłam skreślona z listy, czy mogę znów złożyć dokumenty?

Osoby skreślone z listy studentów nie podchodzą ponownie do procesu rekrutacji tylko składają w dziekanacie podanie o wznowienie na studia.

Zainteresowany? Skontaktuj się z nami!

Skontaktuj się z Działem Rekrutacji, aby otrzymać odpowiedzi na wszystkie swoje pytania.
rekrutacja@pja.edu.pl

Znajdź kierunek

Skorzystaj z filtrów i znajdź kierunek dla Siebie!