Przejdź do treści

Zakresy specjalistyczne

Program studiów obejmuje osiem semestrów i podzielony jest na dwa etapy.


Pierwsze sześć semestrów obejmują nauczanie bazowe, w ramach którego studenci uzyskują wiedzę ogólną w zakresie sztuk plastycznych, technik komputerowych oraz wiedzę teoretyczną z historii sztuki i designu.

Na siódmym semestrze studenci wybierają zakres specjalistyczny i pogłębiają wiedzę w zakresie technik komputerowych oraz sztuk projektowych zgodnie z wybranym kierunkiem.

Studenci przez ostatnie dwa semestry studiów wykonują pod kierunkiem promotora projekt licencjacki, który jest podstawą do uzyskania tytułu zawodowego.

W ramach indywidualnych korekt i konsultacji powstaje projekt praktyczny, praca pisemna oraz aneks projektowy. Do wyboru znajduje się dyplom licencjacki w zakresie Projektowania Wnętrz oraz Projektowania Wystawiennictwa.

Obowiązkowy aneks projektowy student może wykonać w Pracowni Komunikacji Wizualnej, Pracowni Architektury Krajobrazu lub Pracowni Projektowania Mebli.

Projektowanie Wnętrz

Studenci wybierający zakres dyplomu Projektowanie Wnętrz poznają problemy, metody i techniki niezbędne do projektowania i aranżacji przestrzeni mieszkalnych, lokali usługowych oraz projektowania małych form użytkowych. Dyplom w postaci prezentacji lub plansz projektowych zawiera m.in. założenia projektowe, moodboardy, rysunki techniczne oraz musi dodatkowo uwzględniać elementy multimedialne takie jak wizualizacje 3D oraz tzw. spacery multimedialne po wybranych przestrzeniach projektu.


Studenci wybierając ten zakres po ukończeniu studiów I stopnia przygotowani są w szczególności do pracy na stanowiskach:

  1. samodzielny projektant wnętrz
  2. pracownik w biurze architektoniczno-wnętrzarskim
  3. wykonawca rysunków technicznych
  4. grafik 3D w specjalizacji wnętrzarsko-wystawienniczejW ramach zakresu student uzyskuje wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne stanowiące podstawę do rozwoju zawodowego w kierunku projektowania i aranżowania przestrzeni mieszkalnych i użytkowych.

Projektowanie Wystawiennictwa

Studenci wybierający zakres dyplomu Projektowanie Wystawiennictwa poznają problemy, metody i techniki niezbędne do projektowania i aranżacji przestrzeni wystawienniczych, ekspozycji galeryjnych oraz projektowania małych form użytkowych. Dyplom w postaci prezentacji lub plansz projektowych zawiera m.in. założenia projektowe, moodboardy, rysunki techniczne oraz musi dodatkowo uwzględniać elementy multimedialne takie jak wizualizacje 3D oraz tzw. spacery multimedialne po wybranych przestrzeniach projektu.


Studenci wybierając ten zakres po ukończeniu studiów I stopnia przygotowani są w szczególności do pracy na stanowiskach:

  1. samodzielny projektant wystaw i ekspozycji w galeriach
  2. pracownik w biurze architektoniczno-wnętrzarskim
  3. wykonawca rysunków technicznych
  4. grafik 3D w specjalizacji wnętrzarsko-wystawienniczejW ramach zakresu student uzyskuje wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne stanowiące podstawę do rozwoju zawodowego w kierunku projektowania i aranżowania przestrzeni wystawienniczych i ekspozycji galeryjnych.