Przejdź do treści

Informacje ogólne

Ważne daty:


Studia na kierunku architektura wnętrz to interdyscyplinarny program, przekazujący gruntowną wiedzę, świadomość i kompetencje w tworzeniu otoczenia człowieka.

Architekturę wnętrz na PJATK można studiować na Wydziale Sztuki Nowych Mediów.

Studia te łączą wiedzę z obszaru sztuk plastycznych i architektonicznych z wiedzą nowoczesnych mediów cyfrowych, multimediów i sztuk wizualnych. Kierunek architektura wnętrz w PJATK można realizować wyłącznie w języku polskim.

Oferta kształcenia na kierunku architektura wnętrz obejmuje (siedmiosemestralne) studia pierwszego stopnia – dzienne i (ośmiosemestralne) studia niestacjonarne – zaoczne.

Po ich ukończeniu absolwenci uzyskują dyplom licencjata architektury wnętrz.


Galeria


KONTAKT

Prodziekan:

mgr Piotr Sieciński
e-mail: sieciu@pja.edu.pl

ul. Nowogrodzka 68
02-014 Warszawa

Sekretariat architektury wnętrz:

mgr Grażyna Badziak
e-mail: architektura@pja.edu.pl
tel. (+48) 512 957 762

budynek H (4 piętro)
pokój nr 409
ul. Nowogrodzka 68
02-014 Warszawa

Godziny pracy:
poniedziałek – piątek 9:00-15:00