Przejdź do treści

Paweł Bulowski

1. Co wpłynęło na podjęcie przez Pana studiów MBA w Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych?

Myślę, że duże znaczenie w podjęciu decyzji o kształceniu na studiach MBA dla branży IT w PJATK była możliwość zdobycia wielu istotnych kompetencji w jednym programie.

2. Jak wspomina Pan czas spędzony na MBA 4 IT w PJATK? Co było dla Pana najistotniejsze podczas samych studiów?

Podczas całych studiów MBA, najbardziej wartościowa była dla mnie wymiana doświadczeń z innymi studentami – to poszerzało moje spojrzenie na wiele ważnych dla mnie tematów – nie brakowało wielu dyskusji. Bardzo miło wspominam też zajęcia, prowadzone na wysokim poziomie przez wykładowców, którzy dzielili się swoją wiedzą oraz doświadczeniami w sposób ciekawy i profesjonalny.

3. Jakie obszary z programu kształcenia poruszane podczas studiów MBA były dla Pana najistotniejsze i najbardziej przydały się w Pana życiu zawodowym?

Ważne były dla mnie zajęcia, w których prowadzący opierali się przede wszystkim na praktycznych rozwiązaniach określonych tematów. Do takich wykładów niewątpliwie zaliczam CYBERBEZPIECZEŃSTO! W mojej opinii, był to jeden z najlepiej przeprowadzonych przedmiotów na studiach MBA. Prowadzący był doskonale przygotowany do wielu dyskusji ze studentami i w naprawdę ciekawy sposób, poparty doświadczeniem zawodowym, opowiadał nam o elementach cyberbezpieczeństwa.

4. Jak ocenia Pan współpracę studentów MBA podczas trwania zajęć oraz kontakt pomiędzy studentem a wykładowcą. Czy relacje, które udało się stworzyć, są dla Pana ważne?

Relacje zdobyte na studiach były i są dla mnie bardzo ważne! Stale utrzymujemy ze sobą kontakt. Uważam, że jest to ważny element tych studiów, ponieważ dają one możliwość wymiany doświadczeń, dyskutowania na bardzo ważne tematy bliskie obu stronom. Nasza grupa uczestników studiów MBA dla branży IT była bardzo dobrze dobrana pod względem różnorodności zajmowanych przez nas stanowisk zawodowych. Choć byliśmy z różnych szczebli i obszarów, mieliśmy wspólną chęć poznania tych samych tematów, ciekawość, otwartość, gotowość do prawdziwej dyskusji. Nie mam również zastrzeżeń do relacji student – wykładowca. Zajęcia były przygotowane na wysokim poziomie merytorycznym i praktycznym. Kadra umożliwiała nam tę swobodną przestrzeń do pytań i wielu dyskusji, które często wychodziły poza wcześniej ustawione ramy programowe.

5. W jaki sposób studia MBA przyczyniły się do rozwoju Pana kariery zawodowej?

Studia dały mi nowe umiejętności, które mogłem wykorzystywać bezpośrednio w pracy. Zdobyłem wiedzę poszerzającą moją perspektywę w zakresie zarządzania projektami, wdrożeniami branży IT.

6. Jakie wartości, poza samym programem kształcenia, były dla Pana najistotniejsze podczas samych studiów MBA?

Bardzo ważną wartością była dla mnie otwartość studentów, o której już wspominałem. Możliwość zbudowania prawdziwej relacji, kwestia swobodnej wymiany doświadczeń dała mi naprawdę wiele.