Przejdź do treści

Michał Jarmołkowicz

1. Co wpłynęło na podjęcie przez Pana studiów MBA w Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych?

Poszukiwałem studiów MBA, które pomogłyby mi uporządkować i rozszerzyć wiedzę zdobytą przy startupach. Moim celem było uzyskanie większego wglądu w specyfikę rynku IT w Polsce, ponieważ dotychczas pracowałem poza krajem. Uważam, że studia MBA dla branży IT prowadzone przez Polsko-Japońską Akademię Technik Komputerowych w Warszawie doskonale uczą praktycznych umiejętności, dzięki czemu absolwenci swobodnie odnajdują się na rynku pracy.

2. Jak wspomina Pan czas spędzony na MBA 4 IT w PJATK? Co było dla Pana najistotniejsze podczas samych studiów?

Poza merytoryką i nowym spojrzeniem na tematy, którymi zajmowałem się do tej pory, najważniejsze dla mnie była aktywność i obserwacja licznych dyskusji uczestników między sobą oraz z wykładowcami.

3.  Jakie obszary z programu kształcenia poruszane podczas studiów MBA były dla Pana najistotniejsze i najbardziej przydały się w Pana życiu zawodowym?

Przyswojony materiałz zajęć na studiach wykorzystywałem na bieżąco w pracy zawodowej, co bardzo pomogło mi w kształtowaniu i przetwarzaniu swoich pomysłów oraz całej strategii w firmie. Wiele nauczyłem się od uczestników i wykładowców, ponieważ otwarcie rozmawialiśmy na różnorodne tematy. Najbardziej wartościowe były dla mnie konstruktywne   uwagi od uczestników studiów, którzy posiadali większe doświadczenie zawodowe oraz feeedback od prowadzących w kwestii praktycznych rozwiązań.

Zarówno naszą współpracę – studentów MBA – oraz kontakt pomiędzy studentem a wykładowcą oceniam bardzo dobrze i mam nadzieję, że relacje, które stworzyliśmy przeniosą się również na nowe obszary.

4.  W jaki sposób studia MBA przyczyniły się do rozwoju Pana kariery zawodowej?

Odkładałem studia MBA do czasu, aż zdobędę większe doświadczenie zawodowe lub będę w sytuacji, która pozwoli doświadczenie z uczestnictwa w programie przenieść do rzeczywistej pracy. Uważam, że studia miały wymierny wpływ na to, że udało mi się awansować 8 razy w przeciągu 2 lat. Zaczynałem studia jako architekt i deweloper, a kończyłem w innej firmie już jako menedżer ze swoim zespołem i odpowiedzialnością za globalną strategię. 

5.  Jakich wskazówek mógłby Pan udzielić potencjalnym kandydatom na studia MBA?

Uważam, że należy mieć odniesienie do studiów MBA w pracy, więc nie polecałbym ich absolwentom szkół wyższych, którzy w ostatnim czasie ukończyli studia. Największą wartością, jest wymiana doświadczeń i kontakty na przyszłość. Chętnie podejmę się współpracy zawodowej z koleżanką, kolegami jak i wykładowcami ze studiów w przyszłości. Trafiła mi się wyjątkowa grupa!