Przejdź do treści

Marcin Skrzypek

1. Co wpłynęło na podjęcie przez Pana studiów MBA w Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych?

Przede wszystkim sama oferta programowa, kadra Wykładowców, jak również opinia rynkowa o samej Akademii.

2. Jak wspomina Pan czas spędzony na MBA 4 IT w PJATK? Co było dla Pana najistotniejsze podczas samych studiów?

Czas spędzony na PJATK to dla mnie fascynująca przygoda, dającą bagaż przydatnej wiedzy i doświadczeń.

Najistotniejsze dla mnie było to, że zajęcia na studiach MBA prowadzone są przede wszystkim przez praktyków, aktywnie działających w różnych branżach. Nie ma tutaj pewnego rodzaju dystansu relacji Student-Wykładowca. Doskonale wpływało to na komfort Słuchaczy i ośmielało do aktywnych dyskusji oraz wymiany doświadczeń podczas zajęć.

3. Jakie obszary z programu kształcenia poruszane podczas studiów MBA były dla Pana najistotniejsze i najbardziej przydały się w Pana życiu zawodowym?

Oferta tematyczna studiów MBA na PJATK jest bardzo obszerna. Każdy z przedmiotów daje przydatną „cegiełkę” w pracy managera, szczególnie managera w branży IT. W moim przypadku najbardziej przydatne okazały się tematy związane z zarządzaniem, psychologią, wystąpieniami publicznymi oraz rozwoju osobistego – ponieważ z tymi obszarami mam obecnie do czynienia najczęściej w swojej pracy zawodowej.

4. Jak ocenia Pan współpracę studentów MBA podczas trwania zajęć oraz kontakt pomiędzy studentem a wykładowcą. Czy relacje, które udało się stworzyć, są dla Pana ważne?

Jak wspomniałem wcześniej, atmosfera była bardzo swobodna, co bardzo pozytywnie wpływało na komfort Studentów. Wykładowcy to przede wszystkim aktywni praktycy, podobnie jak większość Studentów na tym kierunku. Dzięki temu mogliśmy wymieniać się doświadczeniami, poznać perspektywy innych osób działających w tej samej lub podobnej branży. Usystematyzować swoją wiedzę lub poznać zupełnie nowe aspekty obszarów, w których poruszamy się na co dzień. W pracy z ludźmi, szczególnie w roli managera, bardzo ważne są relacje.

5. W jaki sposób studia MBA przyczyniły się do rozwoju Pana kariery zawodowej?

Przede wszystkim pozwoliły mi lepiej zrozumieć różne aspekty psychologii, co na pewno wpłynęło na moje zarządzanie zespołem i podejście do wielu kwestii. Oprócz tego zróżnicowane techniki zarządzania pozwoliły mi podnieść swój poziom w pracy managera, a wystąpienia publiczne poprawiły mój warsztat pracy jako prelegenta. Nie zabrakło również poprawienia twardych kompetencji z zakresu cyberbezpieczeństwa i szeroko pojętej ekonomii.

6. Jakie wartości, poza samym programem kształcenia, były dla Pana najistotniejsze podczas samych studiów MBA?

Możliwość wymiany wiedzy z bardzo doświadczonymi managerami, będącymi na różnych etapach swojej ścieżki zawodowej. Poznanie kilku perspektyw, ludzi z wielu branż.

7. Jakich wskazówek mógłby Pan udzielić potencjalnym kandydatom na studia MBA?

Chyba tylko tyle, by nie wahać się oraz nie odwlekać podjęcia decyzji odnośnie wyboru studiów MBA. Zdecydowanie warto!