Przejdź do treści

Grzegorz Tar

1. Co wpłynęło na podjęcie przez Pana studiów MBA w Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych?

Zdecydowałem się na podjęcie studiów MBA, chcąc poznać ciekawe osoby związane z branżą IT. Liczyłem na poszerzenie perspektywy i nawiązanie cennych kontaktów. Nie bez znaczenia była też kadra, która zwróciła moją uwagę różnorodnymi kompetencjami i rozległym doświadczeniem.

2. Jak wspomina Pan czas spędzony na MBA 4 IT w PJATK? Co było dla Pana najistotniejsze podczas samych studiów?

Zajęcia były bardzo interesujące i mimo zdalnej formy angażowały Słuchaczy. Studia MBA to dla mnie spotkanie doświadczonych praktyków – Studentów i Wykładowców. Za najistotniejszy uważam aspekt międzyludzki – możliwość nawiązania wartościowych znajomości i poszerzenia perspektywy.

3. Jakie obszary z programu kształcenia poruszane podczas studiów MBA były dla Pana najistotniejsze i najbardziej przydały się w Pana życiu zawodowym?

Najbardziej interesujące były aspekty techniczne związane z IT i Cyberbezpieczeństwem oraz umiejętności i modele zarządzania oparte o dane empiryczne.

4. Jak ocenia Pan współpracę studentów MBA podczas trwania zajęć oraz kontakt pomiędzy studentem a wykładowcą. Czy relacje, które udało się stworzyć, są dla Pana ważne?

Współpraca, mimo wymagających online’owych przestrzeni, przebiegała na wysokim poziomie zarówno podczas pracy w grupach między Uczestnikami, jak również
w trakcie samego wykładu. Warte wyróżnienia są dla mnie zajęcia z Pawłem Tkaczykiem, który mimo odległości, bardzo zaangażował, a wręcz porwał uczestników. Zbudowane relacje trwają nadal i sądzę, że wręcz nabiorą wartości wraz z czasem.

5. W jaki sposób studia MBA przyczyniły się do rozwoju Pana kariery zawodowej?

Umożliwiły nawiązanie wartościowych kontaktów, wymianę profesjonalnej wiedzy oraz wzmocniły pozycję lidera w firmie, którą zarządzam. Studia MBA podniosły również istotnie moje kwalifikacje oraz prestiż, które składają się na rynkową wartość pracownika.

6. Jakie wartości, poza samym programem kształcenia, były dla Pana najistotniejsze podczas samych studiów MBA?

Największymi wartościami są zawsze relacje między Uczestnikami a Wykładowcami oraz możliwość wymiany doświadczeń między praktykami IT.

7. Jakich wskazówek mógłby Pan udzielić potencjalnym kandydatom na studia MBA?

Zachęcałbym do zapoznania się z literaturą, która dotyczy obszaru studiów oraz przedmiotów. Przygotowanie sobie również listy problemów i kwestii, które ktoś chciałby zweryfikować i wyjaśnić podczas trwania studiów. Myślę, że to w dużym stopniu przyczyni się do wyniesienia wielokrotnie większego bagażu wiedzy i doświadczenia.