Przejdź do treści

Wystawa końcoworoczna Wydziału Sztuki Nowych Mediów rusza już w poniedziałek 08.07.2024! Będzie można na niej obejrzeć niezwykle różnorodne prace – od tradycyjnego malarstwa, przez fotografie, aż po instalacje multimedialne czy projekty stoisk wystawienniczych. Wszystkie z nich powstały podczas tegorocznych zajęć. Zapraszamy do poznania niektórych z pracowni, w ramach których studenci realizowali swoje prace. Niech to przedstawienie stanowi przedsmak tego, co będzie można podziwiać podczas wystawy końcoworocznej!

Linoryt, Julia Tarnowska

Pracownia Grafiki Artystycznej

Prowadzący: dr hab. Andrzej Kalina, mgr Marta Dawidiuk, dr Piotr Żaczek, Emilia Żmuda, mgr Zuzanna Mieszczanek

W pracowni grafiki artystycznej studenci poznają podstawowe techniki graficzne, takie jak linoryt i akwaforta i mogą następnie w ramach pracowni obieralnej poszerzać swoje umiejętności i poznawać nowe techniki, jak serigrafia, algrafia czy sucha igła. Jesteśmy niezmiernie dumni ze studentów biorących udział w tej pracowni, którzy odnoszą liczne sukcesy. 

Applied Visual Semiotics

Prowadzący: Tomasz Walenta

Applied Visual Semiotics to w połowie teoretyczne, a w połowie praktyczne zajęcia wprowadzające dla studentów pierwszego roku. Ogólnym celem zajęć jest wprowadzenie do języka wizualnego. Wiedza teoretyczna studentów jest weryfikowana w praktyce poprzez tworzenie komunikatywnych obrazów. Warsztaty są zorganizowane wokół serii praktycznych ćwiczeń mających na celu rozwój przekazu wizualnego.

Bubble”, Aleksandra Czarniak 
Ilustracja do książki „Nonsense Alphabet”, Franciszka Otto

Pracownia Projektowania Graficznego

Prowadzący: dr Mateusz Szewczyk, mgr Agata Moryto, dr Anna Światłowska

Anna Eichler, Sabina Twardowska, Olga Kulish

W ramach pracowni projektowania graficznego studenci realizują takie zagadnienia jak: plakat, ilustracje, system piktogramów, identyfikacja wizualna, motion design, projektowanie na potrzeby druku i multimediów. Naukę zaczynamy od budowania prostych, płaskich form graficznych, poprzez przetwarzanie fotografii, aż do złożonych kompozycji plastycznych wykorzystujących najnowsze technologie multimedialne. Efektem tych działań jest umiejętność kreowania przestrzeni, obiektów, postaci, ich dynamiki, plastyki i autorskiej formy w grach komputerowych i grafice użytkowej.

Integrated Graphic Design Studio

Prowadzący: Agnieszka Ziemiszewska

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z aktualnymi trendami i innowacjami obecnymi we współczesnym projektowaniu graficznym, typografii i wszystkich powiązanych dziedzinach poprzez otwartą i dynamiczną strukturę programu pracowni. 

„Why”, Michał Cieciera 
„Oczekiwanie”

Pracownia Malarstwa

Prowadzący: dr Elżbieta Gnyp 

Celem programu pracowni jest rozwijanie twórczego potencjału studentów, w tym pobudzanie wrażliwości, wyobraźni oraz świadomego poszukiwania własnego języka plastycznej ekspresji. Malarstwo jest jedną z wielu możliwości odkrywania i kreowania rzeczywistości.

Multimedia Photography

Prowadzący: dr hab. inż. Krzysztof Szklanny, mgr Jan Daciuk, mgr inż. Minh Hai Duong, Łukasz Skrzeszewski

W ramach tej pracowni studenci uczą się profesjonalnych technik fotograficznych, w tym fotografii portretowej, High-Speed Photography i fotografii komercyjnej. Uczestnicy zdobywają również praktyczne doświadczenie z oświetleniem studyjnym, filtrami i modyfikatorami światła. Otrzymują kompleksowe szkolenie w zakresie kreatywnych i technicznych aspektów nowoczesnej fotografii.

Zofia Chętkowska, Alisa Papunidi, Elina Sergieieva, Julia Staszczyszyn, Albert Zelfimian, Ivan Tsimchyshyn, Aliaksandra  Verkhalazava, Kateryna Vlasenko, Paula Cadarso
Bartosz Wyszyński, Sefa Sagir

Pracownia MUT Multimedia

Prowadzący: dr hab. Anna Klimczak, profesora PJATK, mgr inż. Tomasz Miśkiewicz 

Pracownia Multimediów jest adresowana do studentów zainteresowanych sztuką i nowymi technologiami. Studenci uczą się programowania, geometrii 3D, teksturowania 2D, projektowania immersyjnego oraz interakcji ruchu i dźwięku. Koncentrują się na treściach wizualnych i audiowizualnych. Pokazy tworzone są w czasie rzeczywistym. Istotnym elementem programu są badania dotyczące sztuk wizualnych.

Komputerowe Wspomaganie Projektowania

Prowadzący: mgr inż. arch. Piotr Kurpiewski

W Pracowni Komputerowego Wspomagania Projektowania studenci uczą się tworzyć fotorealistyczne wizualizacje swoich projektów przy użyciu zaawansowanego oprogramowania do grafiki 3D (trójwymiarowej). Wykorzystywane są technologie VR (virtual reality) umożliwiając spacery wirtualne po zaprojektowanych przestrzeniach. Zajęcia koncentrują się na rozwijaniu umiejętności prezentacji koncepcji projektowych w atrakcyjnej wizualnie formie, a także na poznawaniu nowoczesnych narzędzi, również tych opartych na AI (sztucznej inteligencji).

Milena Kembłowska
Projekt dyplomowy, Dzmitry Pisarchyk

Pracownia sitodruku

Prowadzący: Natalia Łajszczak

Pracownia sitodruku to laboratorium poświęcone technice sitodruku i, szerzej, praktyce drukarskiej i wydawniczej. W pracowni studenci mogą nauczyć się podstaw sitodruku i rozwijać swoją wiedzę i umiejętności w takich obszarach jak przygotowanie projektu do druku oraz praca z kolorem i papierem. Poza wyznaczonymi zadaniami studenci mogą również konsultować swoje projekty wydawnicze oraz znaleźć wsparcie przy produkcji prac dyplomowych.

Pracownia Podstaw Projektowania Architektury 

Prowadzący: dr Anna Wręga

Zajęcia w pracowni pokazują związek między człowiekiem a przestrzenią. Przybliżają studentom podstawy ergonomii, antropometrii oraz standardy i regulacje prawne kształtujące architekturę.

Gabriela Peczyńska
Rozkładówka, Jakub Pustelnik

Pracownia Grafiki Wydawniczej

Prowadzący: dr Magdalena Zdražil

Program nauczania w pracowni oparty jest na przekazywaniu i utrwalaniu wiedzy o zasadach projektowania książki. Celem nauczania jest zaznajomienie studentów ze związkami tekstu literackiego z obrazem oraz rolą autorskiej interpretacji tekstu przez artystę-grafika. Tematy wplecione w program nauczania przedmiotu: tworzenie serii autorskich ilustracji, różnice w RGB i CMYK, strony tytułowe, praca na master pages, grzbiet, typy opraw, spady i przygotowanie publikacji do druku oraz potencjalne problemy, jakie mogą pojawić się w druku.

Pracownia Projektowania Wystawiennictwa 

Prowadzący: dr Anna Wręga

W Pracowni Projektowania Wystawiennictwa kładziony jest nacisk na umiejętność włączenia do projektowania myślenia abstrakcyjnego. Zajęcia budują umiejętność przełożenia na język wizualny zróżnicowanych wytycznych i założeń projektowych. Ważnym aspektem dydaktycznym w pracowni jest budowanie świadomości z zakresu projektowania dostępnego i sensorycznego.

Małgorzata Gerej
Dawid Puzio

Podstawy projektowania z modelowaniem
Prowadzący: mgr Aleksander Lesiewicz

Wrażliwość jest podstawą dobrego projektowania i to właśnie rozwój tej cechy stanowi najważniejszy cel programu nauczania Podstaw Projektowania z Modelowaniem. Bazując na indywidualnych predyspozycjach i doświadczeniach, przedmiot uwrażliwia studentów na człowieka oraz jego otoczenie. Realizowane zadania rozwijają znajomość podstawowych środków wyrazu plastycznego stosowanych w projektowaniu oraz głównych zasad funkcjonalnego kształtowania przestrzeni. Studenci zapoznają się z podstawowymi metodami opracowywania, etapowania i prezentowania projektów oraz materiałami i technologiami stosowanym przez architektów wnętrz.

Podstawy projektowania mebla

Prowadzący: mgr Aleksander Lesiewicz

Wykonanie zaprojektowanych przez siebie mebli i elementów wyposażenia wnętrz stanowi sedno zajęć, bo pozwala samodzielnie doświadczyć rzeczywistych wymiarów, materiałów i technologii, ale także uczy specyfiki współpracy z rzemieślnikami i wykonawcami. Wpisana w specyfikę przedmiotu otwartość na eksperymenty idzie w parze z poszanowaniem zasad ergonomii i potrzeb użytkownika, który zawsze stanowi podstawę procesu projektowego. 

Martyna Cichemska
Wiktoria Zielińska

Wstęp do projektowania projekcji

Prowadzący: Olga Wroniewicz

W tej pracowni studenci zdobywają doświadczenie w komponowaniu dynamicznych wizualizacji w przestrzeni oraz ich realizacji na żywo. Studenci tworzą autorski set vj-ski synchronizowany z muzyką, specjalnie przygotowany dla wybranego utworu oraz otoczenia, w którym będzie oglądany. 

Pracowania Grafiki Projektowej

Prowadzący: dr. hab Małgorzata Bałdyga-Nowakowska prof. PJATK

Ta pracownia to miejsce, gdzie studenci poznają tajniki projektowania, pogłębiają swój warsztat grafika projektanta, poszerzają wyobraźnię i możliwości kreacyjne w takich dziedzinach jak: projektowanie identyfikacji wizualnej, projektowanie plakatu, projektowanie wydawnictw i publikacji cyfrowych, tworzenie ilustracji.

Adrian Zawlocki

Zainteresowany studiami? Skontaktuj się z nami!

Skontaktuj się z Działem Rekrutacji, aby otrzymać odpowiedzi na wszystkie swoje pytania.

rekrutacja@pja.edu.pl


Zobacz inne aktualności