fbpx
Wymiana z Japonią

Wymiana z Japonią

Rekrutacja na wyjazdy do Japonii przebiega zgodnie z terminami wyznaczonymi corocznie przez uczelnie partnerskie i jest inna dla każdej z tych uczelni. Biuro Współpracy Międzynarodowej przekazuje informacje o naborach stypendialnych mailowo, odpowiednim rocznikom studentów odpowiednich wydziałów. Rekrutacja na studia w Japonii odbywa się w ramach wewnętrznych rekrutacji Wydziałów. Zakwalifikowani studenci są zobowiązani do wypełnienia via formularza aplikacyjnego online dot. studiów w Japonii.

 

Zasady rekrutacji studentów na wyjazdy do uczelni japońskich

Uczelnie partnerskie w Japonii:

Saitama University

Ibaraki University

Tokyo University of Agriculture and Technology

Ritsumeikan University Kyoto

Ritsumeikan Asia Pacific University (APU), Beppu

Josai International University

The University of Hyogo