fbpx
Studenci wyjeżdżający

Studenci wyjeżdżający

Studentki i studenci PJATK mają możliwość ubiegania się o przyznanie stypendium Erasmus+, a także stypendiów w ramach indywidualnych umów z uczelniami japońskimi. Informacje dotyczące stypendiów japońskich - w osobnym dziale (menu > podstrony).

Stypendia Erasmus+ są oferowane w dwóch kategoriach:

  • wyjazd na studia
  • wyjazd na praktyki

Wyjazd na studia w ramach Erasmus+

Okres aplikacji: raz w roku, koniec semestru I
Zgłoszenia via formularz online (link poniżej).
Przed dokonaniem zgłoszenia należy z uwagą zapoznać się z zasadami rekrutacji oraz z przewodnikiem dla wyjeżdżających (linki poniżej).

Uwaga: formularz akceptuje odpowiedzi tylko via uczelniane konta mailowe. Wypełniając formularz zostaniesz poproszona/y o załączenie zdjęcia zgodnego z wymaganiami dot. zdjęć do legitymacji. Formularz wymaga załączenia CV lub CV i portfolio w formacie pdf.

Zasady rekrutacji na wyjazdy w ramach programu Erasmus+
Przewodnik dla wyjeżdżających na stypendium Erasmus+
Wymogi dotyczące portfolio
Formularz aplikacyjny - stypendia na studiach w ramach Erasmus+ PJATK

Okres aplikacji: raz w roku, koniec semestru I

Zgłoszenia via formularz online (link poniżej).

Przed dokonaniem zgłoszenia należy z uwagą zapoznać się z zasadami rekrutacji oraz z przewodnikiem dla wyjeżdżających (linki poniżej).


Uwaga: formularz akceptuje odpowiedzi tylko via uczelniane konta mailowe. Wypełniając formularz zostaniesz poproszona/y o załączenie zdjęcia zgodnego z wymaganiami dot. zdjęć do legitymacji. Formularz wymaga załączenia CV lub CV i portfolio w formacie pdf.

Zasady rekrutacji na wyjazdy w ramach programu Erasmus+

Przewodnik dla wyjeżdżających na stypendium Erasmus+

Wymogi dotyczące portfolio
Formularz aplikacyjny - stypendia na studiach w ramach Erasmus+ PJATK

Wyjazd na praktyki w ramach Erasmus+

Okres aplikacji: raz w roku, koniec semestru I
Zgłoszenia via odpowiedni formularz online (link poniżej).
Przed aplikowaniem należy z uwagą zapoznać się z zasadami rekrutacji (link poniżej).

Uwaga: formularz akceptuje odpowiedzi tylko via uczelniane konta mailowe. 

Wypełniając formularz zostaniesz poproszona/y o załączenie zdjęcia zgodnego z wymaganiami dot. zdjęć do legitymacji. Formularz wymaga załączenia CV w formacie pdf. Dodatkowo warto załączyć Porozumienie o Praktykach (część: przed mobilnością).

Zasady rekrutacji studentek i studentów PJATK na praktyki
Formularz aplikacyjny dla studentów wyjeżdżającyh

Okres aplikacji: raz w roku, koniec semestru I
Zgłoszenia via odpowiedni formularz online (link poniżej).
Przed aplikowaniem należy z uwagą zapoznać się z zasadami rekrutacji (link poniżej).

Uwaga: formularz akceptuje odpowiedzi tylko via uczelniane konta mailowe.

Wypełniając formularz zostaniesz poproszona/y o załączenie zdjęcia zgodnego z wymaganiami dot. zdjęć do legitymacji. Formularz wymaga załączenia CV w formacie pdf. Dodatkowo warto załączyć Porozumienie o Praktykach (część: przed mobilnością).

Zasady rekrutacji studentek i studentów PJATK na praktyki w ramach programu Erasmus+

Formularz aplikacyjny dla studentów wyjeżdżających

Raport po zakończeniu mobilności

Każda/y student/ka po powrocie z mobilności (studia, praktyki) jest zobowiązana/y do podzielenia się doświadczeniami z wyjazdu:

  • z Komisją Europejską, która organizuje program (formularz online; link jest otrzymywany mailowo przez każdego uczestnika po zakończeniu okresu mobilności)
  • ze społecznością PJATK. Formularz online jest stale dostępny pod linkiem: PJAIT Mobility Report

Każda/y student/ka po powrocie z mobilności (studia, praktyki) jest zobowiązana/y do podzielenia się doświadczeniami z wyjazdu:

  • z Komisją Europejską, która organizuje program (formularz online; link jest otrzymywany mailowo przez każdego uczestnika po zakończeniu okresu mobilności)
  • ze społecznością PJATK. Formularz online jest stale dostępny pod linkiem: PJAIT Mobility Report