Przejdź do treści

Zasady wykorzystania logo
i nazwy PJATK

Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych to rozpoznawalna marka na rynku edukacyjnym jak i rynku biznesowym. Cieszymy się z każdej współpracy, która przyczynia się do poszerzenia horyzontów naszych studentów i studentek jak i pracowników naszej Uczelni. Zapraszamy dopobrania press pack z elementami identyfikacji wizualnej PJATK.

Znak firmowy Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych jest prawnie chronionym znakiem towarowy.

Poniżej znajdują się zasady dotyczące możliwości wykorzystania logotypu (znaków graficznych) oraz nazwy PJATK (Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych).


Nazwa własna

1. Zawsze zapisuj nazwę uczelni czcionką tej samej wielkości i tego samego kroju, co czcionka użyta w otoczeniu słowa.

2. Nie zmieniaj nazwy marki, nie tłumacz na inne języki

Dopuszczalne nazwy:

— PJATK
— Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych
— Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
— Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Gdańsku
— Centrum Badawczo-Rozwojowe Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych w Bytomiu

— ポーランド日本情報工科大学

— PJAIT
— Polish-Japanese Academy of Information Technology
— Polish-Japanese Academy of Information Technology in Warsaw
— Polish-Japanese Academy of Information Technology in Gdansk

— Польско-Японская Академия Информационных Технологий
— Польско-Японская Академия Информационных Технологий в Варшаве
— Польско-Японская Академия Информационных Технологий в Гданьске

— Польсько-Японська Академія Інформаційних Технологій
— Польсько-Японська Академія Інформаційних Технологій в Варшаві
— Польсько-Японська Академія Інформаційних Технологій в Гданську

Zwróć uwagę

Niedozwolone:
— Sugerować posiadania praw do marki poprzez rejestrację podobnego znaku towarowego, rejestrację nazwy domeny zawierającej skrót PJATK lub pja.edu.pl, ani poprzez żadne inne działania.

— Modyfikować zasobów marki, tj. nie zmieniaj np. ich wyglądu ani koloru.

Nie używaj:

— znaków towarowych, nazw, nazw domen, logo ani innego rodzaju materiałów, które imitują wygląd zasobów PJATK lub mogą zostać mylnie za nie uznane;

— ikon, obrazów ani znaków towarowych innych niż te, które są dostępne na stronie pja.edu.pl;

— połączenia jakiejkolwiek części marki z nazwą swojej firmy lub znakami i wyrazami o znaczeniu ogólnym.

Nie używaj:

— znaków towarowych, nazw, nazw domen, logo ani innego rodzaju materiałów, które imitują wygląd zasobów PJATK lub mogą zostać mylnie za nie uznane;

— ikon, obrazów ani znaków towarowych innych niż te, które są dostępne na stronie pja.edu.pl;

— połączenia jakiejkolwiek części marki z nazwą swojej firmy lub znakami i wyrazami o znaczeniu ogólnym.