Przejdź do treści

Co robimy?

Archiwum TDC to miejsce, w którym gromadzimy projekty nagrodzone w konkursie TDC Annual Competition. Tworzona od ponad 10 lat kolekcja udostępniana jest szerokiej publiczności podczas tzw. wędrujących wystaw. Obecnie nagrodzone projekty prezentujemy w Warszawie, w Gdańsku, w Lublinie oraz w Łodzi.

Archiwum TDC prowadzi również działania edukacyjne, promujące kolekcję TDC.

Dlaczego? Ponieważ chcemy być ambasadorami flagowej wartości dla Type Directors Clubambasadorami doskonałości typograficznej.


Aktualności


Kolekcja Archiwum TDC

Kolekcja archiwum dostępna jest dla studentów PJATK w pokoju C017 (poziom -1 w budynku C).

Regularnie udostępniamy książki nagrodzone w konkursie TDC Annual Competition w Bibliotece PJATK (budynek B).

Aby umówić termin wizyty w archiwum, prosimy o kontakt mailowy z kuratorką: m.marek@pjatk.edu.pl

Carol Wahler, dyrektor TDC w Nowym Jorku, ze studentami PJATK w Warszawie podczas wystawy 69th TDC Annual Competition (czerwiec 2023).


Kurs EVCT

Kolekcja Archiwum TDC jest wykorzystywana również jako narzędzie dydaktyczne w zajęciach Elements of Visual Communication Theory (EVCT), prowadzonych przez dr Monikę Marek-Łucką.

To całoroczny kurs przeznaczony dla studentów 1. roku kierunku Graphic Design & Multimedia Art. Studenci mają za zadanie opracowanie krytyczne wybranego projektu nagrodzonego w aktualnej edycji konkursu TDC Awards. Dokonują rzetelnego researchu, nawiązują kontakt z projektantami i przeprowadzają z nimi wywiady, a także tworzą krótkie filmy, w których stawiają wobec wybranego projektu. W efekcie powstaje otwarta baza materiałów edukacyjnych. Dzięki włączeniu w system edukacji kolekcji TDC, studenci nie tylko uczą się od najlepszych praktyków z całego świata, ale też mają okazję wyćwiczyć postawy i umiejętności przydatne w karierze zawodowej, tj. proaktywność, odpowiedzialność, czy wysoką kulturę komunikacji.


Zespół

dr Monika Marek-Łucka

kuratorka

Liliana Oleksyshyn

studentka/wolontariuszka

Valeria Leonava

studentka/wolontariuszka

Aliaksandra Safronenka

studentka/wolontariuszka

Mesut Can Özural

student/wolontariusz

Wolontariusze 2022/23

Nazwisko 1

Nazwisko 2

Wolontariusze 2021/22

Nazwisko 1

Nazwisko 2

Kontakt

Studentów zainteresowanych pracą badawczą lub wolontariatem, jak również instytucje zainteresowane organizacją wystawy pokonkursowej TDC Annual Competition w swojej siedzibie, zapraszamy do kontaktu mailowego z kuratorką Archiwum TDC:

m.marek@pjwstk.edu.pl