Przejdź do treści

Informacje ogólne

Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów Naukowych przyznała Wydziałowi Sztuki Nowych Mediów PJATK uprawnienia do nadawania stopnia doktora w dziedzinie sztuk plastycznych.

Tym samym Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych stała się pierwszą uczelnią niepubliczną posiadającą takie uprawnienia. Obecnie PJATK posiada uprawnienia do nadawani stopnia doktora w 3 dyscyplinach naukowych (informatyka, mechanika, sztuki plastyczne) oraz doktora habilitowanego w dyscyplinie informatyka.

W ramach Wydziału Sztuki Nowych Mediów prowadzone są studia pierwszego stopnia (licencjackie) i drugiego stopnia (magisterskie uzupełniające) – na ścieżkach polskojęzycznej i anglojęzycznej. Otrzymane uprawnienia otwierają zaś drogę do uruchomienia studiów trzeciego stopnia – studiów doktoranckich.


Kursy i warsztaty