Przejdź do treści

Uprawnienia Polsko–Japońskiej Akademii
Technik Komputerowych do nadawania tytułów doktorskich

W 2009 roku Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów przyznała Wydziałowi Informatyki uprawnienie do nadawania stopnia doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie Informatyka (jako jedyna niepubliczna uczelnia
w Polsce).

PJATK posiada uprawnienia do nadawania stopni naukowych doktora nauk technicznych w dyscyplinach: informatyka, mechanika oraz w dziedzinie sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki.

W 2000 roku Uczelnia otrzymała uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk technicznych w dyscyplinie informatyka.

W 2014 roku uczelnia otrzymała uprawnienia do doktoryzowania w dyscyplinie naukowej – mechanika. 

W 2017 roku Wydział Sztuki Nowych Mediów PJATK uzyskał uprawnienia do nadawania stopnia doktora w dziedzinie sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki.


Szukaj
Filtruj
 1. WF – termin zakończenia zajęć

  więcej
 2. Aktualizacja godzin i sali! Przedmioty blokowe – WI studia magisterskie – lato 2023

  więcej
 3. Zarządzenie Dziekana Wydziału Informatyki o terminach obron w semestrze letnim 2022/23

  więcej
 4. WF – liczba treningów

  więcej

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

Skontaktuj się z Działem Promocji, aby otrzymać odpowiedzi na wszystkie swoje pytania.