Przejdź do treści

Mimo zimowej aury, niedzielna konferencja “Your Date With Data Science” zorganizowana przez Data Science Club PJATK w murach uczelni przyciągnęła tłumy zainteresowanych. Pasjonaci danologii wzięli udział w panelach prowadzonych przez przedstawicieli firm informatycznych takich jak Lingaro, 10SenseABB, a także w prelekcjach wygłoszonych przez studentów, absolwentów i wykładowców PJATK, podczas których poruszono takie tematy jak sieci generatywne, deep fake, grafowe sieci neuronowe, uczenie maszynowe, a także NLP i LLM. To były wartościowe godziny spędzone w inspirującej atmosferze nauki, pełne poszerzania swojej wiedzy z zakresu Data Science!

Serdecznie gratulujemy naszym studentkom i studentkom – przewodniczącym oraz członkiniom i członkom koła naukowego Data Science Club. To oni ciężko pracowali na ten ogromny sukces konferencji! Nie możemy się doczekać co ci utalentowani młodzi ludzie planują na nadchodzący 2024 rok!

Chcesz dołączyć do Data Science Club PJATK?

Galeria konferencji


Zobacz inne aktualności