Stypendia

Stypendia

Fundacja Tygodnika POLITYKA od dziś zbiera zgłoszenia młodych naukowców do 21. edycji konkursu o Nagrody Naukowe POLITYKI. Do niedzieli 13 czerwca 2021 r. na stronie polityka.pl/stypendia dostępny jest formularz zgłoszeniowy, którego wypełnienie jest warunkiem przystąpienia do konkursu o 5 stypendiów po 15 tys. zł.
Piętnastu finalistów ogłosimy na łamach POLITYKI 15 września, zaś nazwiska pięciorga stypendystów i dziesięciorga laureatów nagród finałowych poznamy w październiku.

Informacje o programie, składy Kapituł oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się na stronie polityka.pl/stypendia.

Fundacja Tygodnika POLITYKA prowadzi akcję stypendialną skierowaną do młodych zdolnych ludzi nauki od 2001 roku. Przyznając Nagrody Naukowe chcemy wyławiać i eksponować tych, którzy są w awangardzie myśli, badań, intelektualnych poszukiwań, popularyzować to, co robią i ich samych, jako wzorce kariery zawodowej. Co roku o nasze stypendia ubiega się kilkuset kandydatów w dziedzinie nauk humanistycznych, ścisłych, społecznych, nauk o życiu i nauk technicznych.
W ciągu dwudziestu lat trwania akcji, dzięki pomocy partnerów finansowych oraz czytelników tygodnika POLITYKA, którzy wpłacali na akcję 1% podatku, Fundacja wsparła 332 naukowców
kwotą ponad 6 mln 600 tys. zł.

W tym roku wspierają nas w fundowaniu stypendiów: Fundacja Onkologii Doświadczalnej i Klinicznej, Stowarzyszenie Autorów ZAiKS, Laboratorium Kosmetyczne Dr Irena Eris i Nowy Styl.
Patronem medialnym jest Radio TOK FM.

 

Uczelnia oferuje trzy rodzaje stypendiów oraz jednorazowe świadczenie finansowe (zapomogę). Można ubiegać się o:

  • stypendium rektora za wyniki w nauce,
  • stypendium dla osób z niepełnosprawnością
  • stypendium socjalne dla studentów w trudnej sytuacji materialnej.

O stypendium socjalne, dla osób z niepełnosprawnością oraz zapomogę można wnioskować w każdym momencie w roku akademickim do 31 maja, natomiast o stypendium rektorskie można ubiegać się tylko raz w roku w wyznaczonym czasie (na początku roku akademickiego) – dokładny termin jest podawany do wiadomości z wyprzedzeniem drogą mailową.

O stypendium rektora można ubiegać się po ukończeniu pierwszego roku studiów.

Uwaga! Studenci, którzy nie mają polskiego obywatelstwa, proszeni są o uważne zapoznanie się z informacją zamieszczoną [link].