fbpx
Stypendia

Stypendia

Szanowni Państwo,

w systemie stypendialnym mogą Państwo przy swoich wnioskach zobaczyć trzy różne statusy: "w trakcie", "zaakceptowany" i "odrzucony". Statusy te mogą się zmieniać zależnie od przebiegu weryfikacji wniosku (wniosek zaakceptowany może zostać później odrzucony i odwrotnie), natomiast nie stanowią one decyzji w rozumieniu Kodeksu Postępowania Administracyjnego. Odwołanie może nastąpić tylko po otrzymaniu decyzji administracyjnej (elektronicznie lub pocztą tradycyjną).

--------------

Pierwsza tura składania wniosków stypendialnych została zamknięta. W pierwszej kolejności ocenie podlegają wnioski o stypendium socjalne i dla osób z niepełnosprawnością, następnie stypendia rektorskie (za wyniki w nauce lub osiągnięcia). Wnioski o stypendium socjalne i dla osób z niepełnosprawnością są rozpatrywane w oparciu o dostarczone dokumenty, natomiast wnioski o stypendium rektorskie - w oparciu o listy rankingowe. Przypominamy, że liczba osób, którym zostanie przyznane stypendium rektorskie, ograniczona jest ustawowo - zależy nie tylko od średniej danego studenta i zrealizowanego programu studiów, ale także od liczby studentów na danym kierunku i od kwoty przeznaczonej na stypendia socjalne.
Skład komisji stypendialnej został już ustanowiony, terminarz posiedzeń komisji będzie znany później.
Wysokość poszczególnych stypendiów zostanie podana po przeanalizowaniu wniosków.
Pierwsze decyzje będą dostępne w systemie za kilka tygodni.

-------------

Wnioski o stypendium Ministra Edukacji i Nauki zostały już zamknięte i przekazane do ministerstwa. Zgodnie z informacją MEiN wyniki będą znane w marcu 2023 roku. 

 

------------- 

Uwaga! Studenci, którzy nie mają polskiego obywatelstwa, proszeni są o uważne zapoznanie się z informacją zamieszczoną [TUTAJ].

Important! Students who do not have Polish citizenship are requested to read the information provided [HERE].

Pobierz załącznik: