Przejdź do treści

Zarządzanie projektami 

Absolwent specjalizacji Zarządzanie projektami  jest przygotowany do pracy w zespołach projektowych przy realizacji różnych przedsięwzięć informatycznych jako:

 • kierownik projektu,
 • kierownik zespołu informatycznego,
 • osoba pełniąca stanowiska kierownicze w organizacjach zorientowanych na projekty i procesy, firmach konsultingowych, bankach, działach rozwoju oprogramowania, utrzymania infrastruktury informatycznej itp.


Oprócz zagadnień bezpośrednio związanych z prowadzeniem projektów informatycznych, specjalizacja zajmuje się również zagadnieniami związanymi z rozwiązaniami informatycznymi niebędącymi projektami informatycznymi, zastosowaniami technologii informatycznych w zarządzaniu oraz finansowymi i zarządczymi aspektami projektów informatycznych.

Przykładowe zakresy prac dyplomowych:

 • Wspomaganie zarządzania projektem lub komunikacja w projekcie z wykorzystaniem narzędzi informatycznych,
 • Wdrożenie lub doskonalenie metodyki zarządzania projektami stosowanej w organizacji,
 • Organizacyjne i informatyczne wsparcie zarządzania zasobami ludzkimi,
 • Organizacyjne i informatyczne wsparcie zarządzania interesariuszami w projekcie,
 • Zagadnienia dotyczące czynnika ludzkiego w projektach informatycznych,
 • Analizy skuteczności tradycyjnych metod (lub Agile) w realizacji projektów informatycznych,
 • Rozwiązania wspierające zarządzanie ryzykiem w projektach informatycznych,
 • Metody finansowania projektów w oparciu o technologie Blockchain,
 • Cykl życia usług w kontekście ITIL.

Wykaz promotorów:

— dr hab. Piotr Habela,
— dr Tomasz Pieciukiewicz

Wybór specjalizacji na Wydziale Informatyki następuje po wypełnieniu ankiety*.

*Ankietę wypełniają studenci i studentki drugiego roku, studiów II stopnia na wydziale Informatyki.