Przejdź do treści

Rada Wydziału Informatyki Kadencji 2023–2027

Rada Wydziału Informatyki

Dr hab. Lech Banachowski, prof. PJATK
Dr Agnieszka Chądzyńska-Krasowska
Dr Aldona Drabik, prof. PJATK – Dziekan
Mgr inż. Piotr Gago
Mgr inż. Piotr Gnyś
Dr hab. Ryszard Gubrynowicz, prof. PJATK
Dr hab. Piotr Habela, prof. PJATK – Prodziekan
Dr hab. Romuald Kotowski, prof. PJATK
Dr Wiesław Kopeć, prof. PJATK
Dr hab. Adam Kuzdraliński, prof. PJATK
Dr inż. Paweł Lenkiewicz – Prodziekan
Prof. dr hab. Zbigniew Michalewicz
Mgr inż. Elżbieta Mrówka-Matejewska

Dr hab. Jerzy Paweł Nowacki, prof. PJATK
Prof. dr hab. Maria Orłowska
Dr hab. Andrzej Przybyszewski, prof. PJATK
Prof. dr hab. Zbigniew Raś
Prof. dr hab. Kazimierz Subieta – Prodziekan
Dr hab. Marcin Sydow, prof. PJATK
Dr hab. Krzysztof Szklanny, prof. PJATK
Mgr Patrycja Szymańska
Dr hab. Ewa Turska, prof. PJATK
Dr hab. Alicja Wieczorkowska, prof. PJATK
Prof. dr hab. Adam Wierzbicki
Dr hab. Grzegorz Wójcik, prof. PJATK
Dr inż. Michał Tomaszewski, prof. PJATK
Dr inż. Mariusz Trzaska

Przedstawiciele Samorządu Studenckiego:

Przedstawiciel Samorządu Doktorantów:

Mateusz Kotula
Lena Marusik
Michał Orzyłowski
Rafał Opiłowski

Mgr Arkadiusz Modzelewski

Zakres obowiązków Rady Wydziału

Do kompetencji Rady Wydziału należy:

 1. uchwalanie strategii rozwoju Wydziału, 
 2. opiniowanie rocznego sprawozdania dziekana z działalności wydziału, 
 3. opiniowanie wniosków w przedmiocie tworzenia kierunków studiów i specjalności,
 4. działanie na rzecz zapewnienia właściwych warunków i kierunków rozwoju nauczycieli akademickich wydziału, 
 5. dokonywanie systematycznej oceny procesu kształcenia, 
 6. tworzenie warunków dla rozwoju studenckiego ruchu naukowego i samokształcenia studentów, 
 7. podejmowanie uchwał w innych sprawach określonych w statucie albo wymagających wypowiedzi społeczności wydziału.  

Komisja Programowa

Przewodniczący:

Dr hab. Piotr Habela

Członkowie:

Dr hab. Lech Banachowski
Dr Krzysztof Barteczko
Prof. dr hab. Maria Orłowska
Dr inż. Michał Tomaszewski
Dr hab. Alicja Wieczorkowska
Dr hab. Adam Wierzbicki
Dr hab. Grzegorz Marcin Wójcik
Adam Wójcik (przedstawiciel Samorządu Studenckiego PJATK)

Zakres obowiązków Komisji Programowej

 1. Monitorowanie aktualnych międzynarodowych standardów programów studiów. Porównywanie programu studiów z programami rekomendowanymi przez czołowe organizacje międzynarodowe (np. ACM). Propozycje zmian programowych w celu dopasowania do międzynarodowych standardów.
 2. Przygotowanie propozycji zmian programów studiów na Wydziale Informatyki zgodnych z aktualnymi standardami MNiSW i aktualnymi trendami rozwoju informatyki.
 3. Coroczny przegląd dokumentacji programu studiów, sprawdzający kompletność i aktualność informacji o prowadzonych przedmiotach.
 4. Opracowywanie zasad transferów przedmiotów.

Komisja ds. Jakości Kształcenia

Przewodniczący: dr hab. Lech Banachowski

Członkowie:

dr Agnieszka Chadzyńska Krasowska
dr Paweł Lenkiewicz

Zakres obowiązków

Nadzór nad procedurami kontroli jakości procesów dydaktycznych na Wydziale informatyki PJATK, w tym:

 • przeprowadzanie semestralnej ankiety pozwalającej studentom ocenić jakość prowadzonych zajęć;
 • przeprowadzanie corocznej oceny katedr oraz pracowników dydaktycznych;
 • przeprowadzanie hospitacji;
 • inne działania mające na celu poprawe jakości kształcenia na Wydziale Informatyki.

Konkurs na najlepsze dyplomy Wydziału Informatyki w PJATK

Sprawdź zeszłoroczne prace naszych studentów, wyłonione w pierwszym konkursie na najlepsze prace inżynierskie w Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych!