Przejdź do treści

Projekty i badania naukowe

Aktualna Strategia Rozwoju Wydziału Informatyki zakłada dalsze zwiększenie aktywności badawczo-naukowej jako jeden z podstawowych priorytetów rozwoju. Na bazie dotychczasowych osiągnięć – przyznanej wydziałowi kategorii A w procesie parametryzacji jednostek naukowych w 2013 r., realizacja strategii dalszego rozwoju w tym zakresie jest w sposób ciągły doskonalona. Prowadzenie badań naukowych na najwyższym poziomie, współpraca z przemysłem i efektywne pozyskiwanie środków na finansowanie projektów badawczych jest wpisane w działanie wszystkich pracowników naukowo-dydaktycznych prowadzących zajęcia ze studentami na kierunku informatyka.


Kierunek I. Inżynieria Oprogramowania i Baz Danych

Prace badawcze w tym zakresie należą do portfolio Uczelni od ponad 15 lat. Osiągnięcia pracowników Uczelni w tej tematyce w formie: publikacji prezentujących wyniki prac badawczych, aktywnego udziału w międzynarodowych konferencjach poświęconych tej tematyce oraz liczby wysoko wyspecjalizowanych absolwentów studiów II i III stopnia, stanowią bardzo istotny wkład w światowy rozwój tej gałęzi informatyki.

Zakres jedynie wybranych prac badawczo-naukowych to:

1. Optymalizacja obiektowych języków zapytań.
2. Przetwarzanie transakcji w procesach pracy.
3. Opracowanie i zaimplementowanie koncepcji indeksowania heterogenicznych i rozproszonych zbiorów danych.
4. Rozszerzenie języka Java o własności języka zapytań.
5. Rozszerzenie prototypu systemu ODRA o deklaracyjny workflow.
6. Rozszerzenie systemów typu workflows and zadania wykonywane przez tzw. crowd-sourcing.


Kierunek II. Metody sztucznej inteligencji i jej zastosowań

Badania w zakresie sztucznej inteligencji należą do polskiej specjalności w skali światowej. Ciągłe zainteresowanie, jak i duże osiągnięcia pracowników uczelni w tym zakresie, podsumowuje lista wybranych zagadnień naukowych:

1. Regułowe systemy wspomagania decyzji z wykorzystaniem skierowanych liczb rozmytych i meta zbiorów.
2. Automatyczna ekstrakcja słów kluczowych z dokumentów WWW.
3. Zastosowanie wiedzy dziedzinowej i TRSM (Tolerance Rough Set Model) do semantycznego wyszukiwania dokumentów.


Kierunek III. Badania w obszarze programowania równoległego i sieciowego

Algorytmy nazywane równoległymi – doświadczenia pokazują, że są one trudniejsze w implementacji niż tradycyjne sekwencyjne, ponieważ współbieżność wprowadza dodatkowe możliwości popełnienia różnych typów błędu. Dziedzina ta prężnie rozwija się w świecie, a udział prac prowadzonych w Uczelni w zakresie wymienionym poniżej, jest znaczący dla jej rozwoju.

1. Rozwój sieci społecznych przy wykorzystaniu technologii WebServices.
2. Rozwój rozproszonej platformy i warstwy pośredniczącej P2P.
3. Opracowanie i analiza projektu systemu reputacyjnego dla autorów Wikipedii.
4. Oprogramowanie algorytmów detekcji anomalii i intruzów.
5. Energooszczędne protokoły i algorytmy zarządzania sieciami sensorowymi.


Kierunek IV. Multimedia

Badania w obszarze przetwarzania, rozpoznawania obrazów, dźwięku i jego syntezy oraz animacji 3D stanowią istotny segment działalności wydziału. Wybrane tematy prac to:

1. Budowa modelu języka polskiego,.
2. Etykietowanie plików dźwiękowych pod kątem zawartości materiału muzycznego.
3. Identyfikacja dźwięków składowych w środowisku wielobrzmieniowym.
4. Identyfikacja instrumentów muzycznych w nagraniach polifonicznych.
5. Barwa i światło w obrazie, wykorzystanie technik raytracingu opartego na GPU oraz CUDA równoległej architekturze obliczeniowej do szybkiego procesu foto-realistycznego renderingu stereoskopowego.


Kierunek V. Języki Programowania

Języki programowania to podstawa informatyki, jednak nowe aplikacje wymagają często ciągłych prac nad tym tematem. Prace badawcze w tej tematyce to:
1. Analiza, budowa, zastosowanie nowych środowisk i technik programowania.
2. Analiza możliwości budowy i zastosowania dziedzinowo zorientowanego języka programowania (DSL) w tworzeniu aplikacji typu „business mashup”.


Kierunek VI. E-learning

Potrzeba rozwoju elektronicznych metod nauczania i systematyczna rozbudowa istniejącego w Uczelni systemu Edu wymaga tworzenia wydajnych metod nauczania i kontroli procesów edukacyjnych, postępów w przyswajaniu wiedzy przez studentów. Potrzeby te stanowią źródło inspiracji dla tych rozważań.

1. Tworzenie dynamicznych ścieżek uczenia z wykorzystaniem teorii COLT.
2. Badanie wpływu elementów audiowizualnych, wykorzystywanych w zasobach e-nauczania, na jakość procesów w e-kursach.


Kierunek VII. Informatyka Społeczna

Informatyka Społeczna (ang. Social Informatics, zwana także Social Computing lub Web Science) jest nową dziedziną informatyki, która zajmuje się realizacją celów społecznych oraz stosowaniem pojęć społecznych w systemach informacyjnych, a także analizą zjawisk społecznych w oparciu o dane z wirtualnych społeczności. Tematyka jest badana w uczelni od 2009 roku w następujących zakresach:

1. Badania nad zarządzaniem zaufania użytkowników sieci.
2. Modele reputacji do projektowania i doskonalenia systemów rekomendacyjnych oraz aukcji Internetowych i innych systemów e-commerce.
3. Badania nad wspomaganiem oceny wiarygodności treści na WWW.


Kierunek VIII. Akwizycja ruchu, emocji, mimiki twarzy

Poniżej wymienione kierunki badań są realizowane w Centrum Badawczo-Rozwojowym w Bytomiu. Badania w zakresie analizy ruchu postaci ludzkich, jak i akwizycji ruchu są w centrum zainteresowania wielu ośrodków na świecie. Podobnie interdyscyplinarne prace z pogranicza informatyki i psychologii, dotyczące możliwości zastosowania metod wizji komputerowej w obszarze rozpoznawania emocji na bazie mikroekspresji twarzy.

Wybrane tematy badań:

1. Wielomodalna akwizycja ruchu postaci ludzkiej w systemie Vicon.
2. Analiza mikro ekspresji w kontekście ujawniania emocji człowieka. 
3. Identyfikacja zachowań osób oraz detekcji sytuacji niebezpiecznych.
4. Rekonstrukcji sceny 3D na podstawie sekwencji wideo.


Kierunek IX. Algorytmika Inteligentna i Robotyka Behawioralna

Główne tematy badawcze to:

1. Robotyka behawioralna dla planowania i nawigacji robotów mobilnych.
2. Inżynieria wiedzy.


Kierunek X. Obliczenia Rozproszone

Rozwój metodologii obliczeń rozproszonych z nowymi wzorcami synchronizacji i komunikacji w programach to ważny sektor prac badawczych. Dla rozwijającej się stale bazy sprzętowej systemów komputerowych potrzebne są nowe metody programowe i algorytmiczne, które pozwolą na pełniejsze wykorzystanie potencjału tkwiącego w nowoczesnych systemach z procesorami wielordzeniowymi. Główne tematy badawcze to:

1. Nowe metody strukturalizacji programów rozproszonych. 
2. Nowy paradygmat synchronizacji w programach.

Przedstawione kierunki badań wskazują na szerokie spektrum zainteresowań badawczych kadry wydziału. Wiele z kierunków koncentracji prac naukowych wymaga, oprócz dedykowanej kadry, zaawansowanego technologicznie hardware’u, jak i oprogramowania.