Przejdź do treści

Wydawnictwo PJATK

Wydawnictwo PJATK powstało w odpowiedzi na potrzeby środowiska akademickiego naszej Uczelni i jest ściśle związane z jej dynamicznym rozwojem.

Publikuje recenzowane materiały naukowe, monografie i podręczniki akademickie, prace z dziedziny sztuki i nowych mediów. Ich tematy są przyciągane do następujących obszarów:

  • informatyka
  • zarządzanie informacją
  • kultura Japonii
  • nauka języka japońskiego
  • sztuka nowych mediów

Wydawnictwo rozpoczęło swoją działalność – i nadal jest to jego główny profil – od publikacji podręczników i monografii naukowych, które służą rozwojowi wysokiej jakości specjalistów z zakresu informatyki.

Publikacje te, skierowane są zarówno do praktyków jak i teoretyków, zajmujących się zagadnieniami informatycznymi i implementujących je w różnorakie dziedziny życia i nauki.

W swojej ofercie Wydawnictwo posiada także szeroki wybór podręczników do nauki języka japońskiego oraz publikacje popularyzujące wiedzę dotyczącą kultury Japonii. Na uwagę zasługują również periodyki dotyczące SNM (Sztuki Nowych Mediów). Publikacje te omawiają zagadnienia dotyczące m.in. filmu, typografii. Opracowane są z najwyższą starannością edytorską w pracowni artystyczno-badawczej Publishing Research Studio Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych.

Książki można nabyć w sklepie internetowym: sklep.pja.edu.pl oraz stacjonarnie w Bibliotece PJATK ( budynek B, pokój nr 14 – parter).

Wydawnictwo PJATK znajduje się w wykazie wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe ogłoszonym przez MNISW.


Dobre praktyki wydawnicze

Proces recenzji

Procedura recenzowania publikacji w Wydawnictwie Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych, uwzględnia zalecenia Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, opracowane przez Zespół do Spraw Etyki w Nauce i przedstawione w publikacji Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych w nauce (2011).

1. Materiały zgłoszone do publikacji w Wydawnictwie PJATK podlegają ocenie w procesie recenzowania.

2. Recenzji prac naukowych dokonują osoby kompetentne w danej dziedzinie lub dyscyplinie (w tym recenzenci zagraniczni) nie pozostające w interesach, z bliskimi kontaktami osobistymi i konfliktem interesów zAutorami.

3. Wszystkie recenzje są poufne i anonimowe.

4. Format recenzji ma charakter opisowy.

5. Wydanie publikacji jest zależne od pozytywnej recenzji.

6. Złożenie w Wydawnictwie PJATK przez Autora badań naukowych jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na proces ich recenzowania.

7. Autor powinien rozważyć poprawki, które sugeruje Recenzent.

8.  Recenzentom nie wolno wykorzystywać wiedzy o pracy przed jej opublikowaniem.

9. Proces przyjęcia pracy naukowej do publikacji:

9.1. Ocena formalna – dokonywana jest przez redakcję Wydawnictwa PJATK. Złożona publikacja musi spełniać podstawowe wymagania redakcyjne (poprawności językowej oraz formy).

9.2 Wstępna ocena merytoryczna – ma na celu wyłonienie i skierowanie pracy do recenzenta.

9.3 Poinformowanie Autora publikacji o wyniku recenzji z jasnym wnioskiem czy publikacja została przyjęta, czy odrzucona. Recenzent może również zgłosić uwagi, sugestie lub poprawki, do których wprowadzenia zobowiązany jest Autor.

10. Akceptowane są wyłącznie publikacje oryginalne,  nienaruszające prawa autorskiego osób trzecich.

11. Informacja o Recenzencie jest informacją jawną – zamieszczana jest na stronie redakcyjnej publikacji.


Etyka publikacji

1. Dbając o dobre praktyki wydawnicze oraz rzetelność materiałów naukowych, na stronie wydawnictwa PJATK został zamieszczony szczegółowy opis procesu recenzji oraz inne informacje służące transparentności funkcjonowania wydawnictwa.

2. Dokładane są wszelkich starania, by wszystkie etapy procesu wydawniczego przebiegały sprawnie i terminowo. W ramach działalności wydawniczej zapewnione są profesjonalne opracowanie redakcyjne i techniczne tekstu w ścisłej współpracy z autorem.

3. Przestrzegamy przepisów Ustawy o prawie autorskim (Dz.U. nr 24 z 23.02.1994 r.) i zobowiązujemy do tego autorów. Przyjmujemy prace oryginalne, których autorzy gwarantują w umowie, że utwór nie narusza praw autorskich osób trzecich. Autorzy są odpowiedzialni za legalne cytowanie, wykorzystywanie ilustracji, tabel, wykresów itp. z innych źródeł. Materiał taki wymaga podania źródła, a w przypadku ilustracji (zdjęć) uzyskania pisemnej zgody właściciela praw autorskich (i dostarczenia jej do wydawnictwa). W umowie wydawniczej prawa autorskie są przekazywane wydawnictwu, bez którego zgody nie wolno publikować pracy gdzie indziej (w całości lub w części).

4. Wydawnictwo przestrzega rad i zaleceń Comittee on Publication Ethics (COPE) dotyczącymi edukacji, wykrywania i demaskowania niepożądanych praktyk publikacyjnych, takich jak:

– zbędna (zduplikowana, wtórna) publikacja
– plagiat
– sfabrykowanie danych,
– zmiana na liście autorów (dodanie lub usunięcie autora),
– autorstwo widmo,
– gościnne lub grzecznościowe,
– konflikt interesów.

5. Autorzy zobowiązani są do ujawniania jako współautorów wszystkich, którzy przyczynili się w znaczący sposób do powstania opracowania. Inne osoby zaangażowane w jego powstanie powinny zostać wskazane w przypisie lub w podziękowaniach. Uwrażliwiamy na takie przejawy nierzetelności naukowej, jak niewłaściwe oznaczenie autorstwa:

ghostwriting czyli nieujawnienie jako współautora ani niewymienienie w podziękowaniach osoby, która wniosła znaczący udział w powstanie publikacji,
guest autorship czyli sytuację odwrotną – gdy osoba ujawniona jako autor miała znikomy lub żaden udział w powstaniu publikacji.

Konieczność jawności i wyczerpującego określenia autorstwa wiąże się również z wymogiem wskazania źródeł finansowania publikacji, wkładu instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń lub innych podmiotów.

6. Za cechy etycznej recenzji uważamy:

– kompetencję i bezstronność recenzenta,
– obiektywność i merytoryczność,
– uzasadnienie zarówno krytyki, jak i pozytywnej oceny,
– terminowość,
– poufność i niewykorzystywanie treści pracy przed publikacją,
– zgłaszanie podejrzenia naruszenia praw autorskich czy plagiatu.


Sklep online

Sklep PJATK to miejsce, w którym możecie zaopatrzyć się w gadżety z logiem Uczelni i grafikami, dzięki którym będziecie wyróżniać się z tłumu! Czekają na was długopisy, smycze, torby, a także skarpetki, koszulki i bluzy w różnych wariantach kolorystycznych. W naszym sklepie zaopatrzyć możecie się również w japoński must-have, czyli pałeczki, a także ekologiczne woreczki na zakupy!

Jednak Sklep PJATK to nie tylko gadżety. Proponujemy Wam również zeszyt do kaligrafii, podręczniki do informatyki i języka japońskiego oraz różne inne publikacje Wydawnictwa PJATK, które pomogą wam w czasie nauki na naszej Uczelni.

Sklep PJATK


Kontakt

Godziny otwarcia wydawnictwa i sklepu stacjonarnego

Poniedziałek 8.00-16.00

Wtorek 8.00-18.00

Środa 8.00-16.00

Czwartek 8.00-16.00

Piątek 8.00-16.00

Sobota 8.00-12.00

Z uwagi na inwentaryzację i zamknięcie magazynów, sprzedaż książek i gadżetów będzie realizowana do 18 grudnia. Planowane wznowienie sprzedaży – 15 stycznia.

Adres

ul. Koszykowa 86
02-008 Warszawa
Budynek B parter
pokój nr 14
tel. (+48 22) 58 44 526 
oficyna@pja.edu.pl

Agnieszka Tomasik – kierowniczka wydawnictwa i biblioteki

Chcesz aktywnie uczestniczyć w życiu Uczelni?

Skontaktuj się z Działem Promocji, a my pomożemy Ci znaleźć coś dla siebie!