Przejdź do treści

Opłaty obowiązujące od roku akademickiego 2022/2023

Opłata za procedurę kwalifikacyjną – 85 zł (dotyczy tylko absolwentów innych uczelni)

Czesne na I roku studiów (miesięczne, przez 10 mies. w roku)

  • Studia magisterskie uzupełniające stacjonarne polskojęzyczne 3-semestralne – 1830 zł
  • Studia magisterskie uzupełniające stacjonarne polskojęzyczne 4-semestralne – 1800 zł
  • Studia magisterskie uzupełniające stacjonarne anglojęzyczne 3-semestralne – 1960 zł
  • Studia magisterskie uzupełniające stacjonarne anglojęzyczne 4-semestralne – 1920 zł
  • Studia magisterskie uzupełniające zaoczne – 1500 zł
  • Studia magisterskie uzupełniające internetowe – 1500 zł