Przejdź do treści

Serdecznie zachęcamy wszystkich studentów do udziału w XV edycji Ogólnopolskiego Międzyuczelnianego Konkursu Młodych Mistrzów, organizowanego przez Radę Programową XXIX Forum Teleinformatyki.

Forum Teleinformatyki jest jedną z najbardziej prestiżowych, a jednocześnie jedną z najstarszych imprez w polskiej branży IT, poruszającą aktualne zagadnienia związane z wykorzystaniem informatyki w administracji i gospodarce naszego kraju.

Konkurs Młodych Mistrzów jest przeznaczony dla studentów studiów I, II i III stopnia prezentujących własne koncepcje informatyczne, własne programy lub praktyczne zastosowania w przemyśle informatycznym. Mile widziane są zgłoszenia pasjonatów informatyki z kierunków nieinformatycznych, na przykład członków kół naukowych, szczególnie gdy dotyczą one konkretnych zastosowań informatyki w różnych dziedzinach życia. Przedstawiane prace mogą (ale nie muszą) być efektem prac dyplomowych, niekoniecznie już zakończonych. Prace mogą być zespołowe.

Tematy wiodące Konkursu, którymi są ekonomiczne aspekty informatyzacji państwa i cyfrowa modernizacja Polski, są traktowane bardzo szeroko i stanowią raczej sugestię dla uczestników.

Termin zgłaszania prac konkursowych – 29 lipca 2022 r.


Zobacz inne aktualności