Przejdź do treści

Rozpoczęcie projektu

Kursanci to osoby z Ukrainy z wykształceniem wyższym, które ze względu na sytuację polityczną musiały porzucić swoje dotychczasowe prace i zmienić miejsce zamieszkania.

Celem serii szkoleń było nabycie przez nich nowych umiejętności z dziedziny IT, które pozwolą im na odnalezienie się na współczesnym rynku pracy w Polsce. Za rekrutację uczestników odpowiadało pięć organizacji pozarządowych: UNIQLO, Caritas Polska, Ukraiński Dom, Ukrainian Talent Foundation i Fundacja Ocalenie. Łącznie do wszystkich kursów przystąpiło 100 uczestników, którzy podniesli swoje kwalifikacje z arkusza kalkulacyjnego Excel, narzędzia do tworzenia stron internetowych WordPress, a także nauczyli się programowania w języku Python.


Programy na kursie

Python

Celem kursu jest wprowadzenie uczestników w świat programowania i postawienia pierwszych kroków w języku Python. Tematy na zajęciach obejmują pracę ze środowiskiem programistycznym, podstawy składni, struktury danych i pracę z nimi, oraz obiektowość i zagadnienia zaawansowane. Nacisk kładziony jest na praktyczne zastosowania aby umożliwić uczestnikom wdrożenie zdobytej wiedzy. Efektem uczenia jest umiejętność napisania prostego programu, zaimplementowanie podstawowego klienta/serwera API oraz rozwiązanie zadań z rozmowy rekrutacyjnej dla Juniorów.

WordPress

Kurs został zaprojektowany aby zapoznać uczestników z nowoczesnymi rozwiązaniami rynkowymi do projekotwania własnych stron www. Najpopularniejszym silnikiem do tworzenia stron www jest rozwiązanie stworzone przez autora jednej z najpopularniejszych wyszukiwarek na świecie – firmę Google. Dlatego też w ramach tego kursu, uczestnicy zdobywają wiedzę jak stworzyć niezależną stronę www, gdzie otrzymują pełną kontrolę nad treścią. Wiedza ta jest rozszerzona o zagadnienia dotyczące konfiguracji serwera oraz czym jest domena www. W szerszej perspektywie, kurs umożliwia samodzielny dalszy rozwój swojej strony www, niezależnie od kogokolwiek.

Excel

Głównym celem kursu jest zapoznanie uczestników z podstawowymi funkcjonalnościami programu MS Excel. Oprócz poznania teoretycznych zagadnień związanych z zarządzaniem danymi i wykonywaniem obliczeń, uczestnicy wykonują samodzielnie praktyczne ćwiczenia utrwalające zdobytą wiedzę. Zajęcia obejmują wprowadzenie do terminologii, funkcje, formatowanie, operacje na tekście i opracowanie, a następnie wizualizację danych.


Wręczenie certyfikatów JICA x PJATK

11 sierpnia 2023 roku odbyło się uroczyste zakończenie pilotażowego projektu Data Collection Survey for Ukrainian IT Human Resource Development zainicjowanego przez japońską agencję rządową Japan International Cooperation Agency (JICA) we współpracy z Polsko-Japońską Akademią Technik Komputerowych w Warszawie (PJATK)

Uczestnicy – uchodźcy z Ukrainy posiadający wykształcenie wyższe przez trzy tygodnie zdobywali umiejętności z narzędzia do projektowania stron internetowych WordPress, arkusza kalkulacyjnego Excel oraz języka programowania Python. Nowe kompetencje z branży IT mają pozwolić im na przebranżowienie się oraz zdobycie pracy na polskim rynku pracy.

Uroczystość swoimi słowami otworzyła prof. dr hab. inż. Maria Elżbieta Orłowska, Prorektor PJATK, która przywitała gości, którzy zaszczycili swoją obecnością galę zamknięcia projektu, a także podkreśliła rolę PJATK w tym przedsięwzięciu.

Do zebranych przemówili także: koordynator projektu od strony JICA Pan Hiroyuki Kanzaki, koordynatorka merytoryczna kursu oraz wykładowczyni języka programowania Python Dominika Wnuk, a także Zastępca Dyrektora Departamentu Współpracy Międzynarodowej Ministerstwa Edukacji i Nauki – Pan Wojciech Dziedzic. 

Podczas gali zamknięcia projektu najbardziej aktywnych uczestników, którzy ukończyli swoje kursy z najlepszymi wynikami, uroczyście wyróżniono certyfikatami, potwierdzającymi zdobyte kompetencje.


Galeria

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

Skontaktuj się z Działem Promocji, aby otrzymać odpowiedzi na wszystkie swoje pytania.