Przejdź do treści

Japan International Cooperation Agency (JICA)

Japan International Cooperation Agency (JICA) to japońska agencja rządowa. Jej misją jest wspieranie wzrostu gospodarczego i społecznego w krajach rozwijających się oraz promowanie współpracy międzynarodowej zgodnie z kryteriami Oficjalnej Pomocy Rozwojowej (ODA) ustalanymi przez Komitet Pomocy Rozwojowej OECD.

Charakterystyką pomocy rozwojowej JICA jest pomoc dwustronna tzw. bilateral aid, która kierowana jest bezpośrednio do osób i organizacji w kraju otrzymującym pomoc (kraj-biorca). Realizowana jest ona poprzez programy i projekty, stypendia, pomoc humanitarną, pomoc uchodźcom przebywającym na terytorium kraju-biorcy, oddłużenie itp.


Początki współpracy

Na początku swojej działalności PJATK był jedynie beneficjentem pomocy japońskiej, a następnie rozwinął się na tyle, że mógł stać się partnerem w kolejnych działaniach humanitarnych wspieranych przez Japonię, a mających na celu rozwój naszych wschodnich sąsiadów.

W latach 1999-2005 pod auspicjami JICA, we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej RP, działało centrum szkoleń informatycznych dla krajów Europy Środkowo-Wschodniej – Third Country Training Program. W ramach tego projektu PJATK przeprowadził roczny kurs. Kształcenie wysoko wykwalifikowanych specjalistów IT dla krajów Europy Środkowo-Wschodniej zgodnie z wymaganiami rynku pracy. Uczestnikami kursu byli głównie nauczyciele akademiccy z następujących krajów: Ukraina, Bułgaria, Czechy, Estonia, Węgry, Łotwa, Mołdawia, Rumunia, Słowacja, Słowenia.

Na podstawie doświadczeń zdobytych podczas realizacji projektu JICA i programu Third Country Training, w 2004 roku Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP) w Polsce i na Ukrainie, wraz z rządami Japonii, Polski i Ukrainy, a także Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie rozpoczęły współpracę mającą na celu transfer technologii informatycznych na Ukrainę. Akademia zrealizowała kilka projektów edukacyjnych na Ukrainie.

Projekt „Transfer Technologii Informatycznych na Ukrainę”, dotowany przez rząd Japonii, realizowany był w latach 2004-2006, a jego głównym celem jest rozwój i wprowadzenie na Ukrainie studiów licencjackich przez Internet. W projekcie uczestniczyły cztery ukraińskie instytucje akademickie: Politechnika Lwowska, Kijowska, Odeska oraz Charkowski Narodowy Uniwersytet Radioelektroniki.

Projekt Data Collection Survey for Ukrainian IT Human Resource Development

Data Collection Survey for Ukrainian IT Human Resource Development to projekt zainicjowany przez japońską agencję rządową Japan International Cooperation Agency (JICA) w ścisłej współpracy z Polsko-Japońską Akademią Technik Komputerowych w Warszawie (PJATK).


Cel projektu Data Collection Survey for Ukrainian IT Human Resource Development

Celem serii szkoleń jest nabycie przez kursantów – osoby z Ukrainy z wyższym wykształceniem, nowych umiejętności z dziedziny IT, które pozwolą im na odnalezienie się na współczesnym rynku pracy w Polsce. Łącznie do wszystkich kursów przystąpiło 100 uczestników, którzy podniosą swoje kwalifikacje z arkusza kalkulacyjnego Excel, narzędzia do tworzenia stron internetowych WordPress, a także nauczą się programowania w języku Python. Trwająca cztery tygodnie seria szkoleń z dziedziny IT jest pilotażowym programem, podczas których kursanci mają konkretne zadania do wykonania.


PJ NOW: JICA course with PJATK

Film z serii PJ NOW podsumowuje współpracę JICA i PJATK nad projektem Data Collection Survey for Ukrainian IT Human Resource Development. Zachęcamy do obejrzenia i posłuchania wypowiedzi koordynatorów, prowadzących i uczestników kursu.

Mamy nadzieję na więcej tego typu rozwijających inicjatyw w przyszłości.

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

Skontaktuj się z Działem Promocji, aby otrzymać odpowiedzi na wszystkie swoje pytania.